👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling i stora rummet

Skapad 2020-09-18 09:29 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Samling för de yngsta barnen.

Innehåll

Nuläge

Inskolningarna är avklarade och nu lägger vi fokus på att arbeta efter vår planering. 

 

 

Mål

Vårt mål är att få barnen trygga och att de ska trivas hos oss. 

 

 

Syfte

  I vår läroplan finns många delar vi skall arbeta med och vi försöker få in så mycket det går med vår grupp.

 

Genomförande

Vi kommer att ha en samling med frukt och vatten på förmiddagen. Vi sjunger de sånger vi valt att fokusera på den månaden och likaså tränar vi på några tecken. Vi tänker även arbeta med ”Sagan om den lilla gumman” av Elsa Beskow. Den är mycket enkel och handlar om en gumma som mjölkar sin ko och sedan kommer katten och dricker upp mjölken och gumman blir arg.. Vi har sagan som bok, flano och rekvisita så den berättas och upplevs på olika sätt. Sagan ger bra språkträning och tillfälle till samtal på det lilla barnets nivå.

Efter samlingen alternerar vi ute-skapande-rörelse. Ute får barnen träna grovmotorik och vi har möjlighet att utforska naturen. När vi skapar så fortsätter vi med våra Doddohänder och målar bilder av oss själva som vi sätter upp i grenen i taket och lite annat. Att måla med vatten och olika sorters färg kommer vi också att prova på. När det gäller rörelse så kommer vi att fortsätta med vår favoritsång ”Nu ska vi hoppa” som alla barn tycker om och köra lite andra rörelsesånger. Med tanke på att barnen är så små så kan tålamodet vara lite kort så vi kommer troligtvis att hinna ut en  liten sväng trots att vi har en inneaktivitet planerad.

 

https://youtu.be/xMzilm2a7A0

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger dokumenterar  och reflekterar kontinuerligt och vårt mål är att delge föräldrarna några inblickar via barnens lörloggor i Unikum.

Ansvar

Berit, Agnes och Rebecca har huvud ansvaret för denna grupp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18