Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturupplevelser

Skapad 2020-09-18 09:28 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Vi ser ett intresse hos barnen för både växter och djur och vill synliggöra/göra ett djupdyk i det som intresserar de här och nu.

Innehåll

Naturupplevelser

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

Barnen upptäcker saker i naturen. T.ex. hittar de bruna ekollon och undrar varför de ser ut så. Hittar snäckor vars öppning täckts med "slem" - varför då? Hittar löv som skiftat färg. En del barn har förkunskaper om att löven ändrar färg på hösten samt att en del djur går i "ide".

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Låter barnen berätta det de vet och att vi tillsammans bestämmer vad vi vill lära oss mer om. 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Upplevelsebaserad undervisning, upptäcka tillsammans med barnen och "forska" om det vi vill lära oss mer om. Ha böcker, bilder, QR-koder om det som är aktuellt just nu.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

Vi upplever att barnen är väl medvetna om att de blir lyssnade på och att vi är intresserade av det som de upptäcker.

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

Barnen visar intresse för och har många frågor kring varför löven ändrar färg samt varför de trillar av från träden. En del barn vet att det händer på hösten.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Fortsätter utforska och tar fatt idet som barnen ger uttryck för, vad de vill lära sig mer om. Besöka olika miljöer för att jämföra skillnader och likheter bland träd. 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Tittar på filmer från naturspanarna som handlar om just varför löven ändrar färg och träden tappar löven. Göra experiment som synliggör hur träden fungerar på vintern. Samtal med barnen allt eftersom temat fortskrider, återkommer till temat i utevistelsen.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

Vi ser att barnen visar och berättar för både oss och kamrater om det de lärt sig t.ex. för att löven ska bli röda så måste det ha varit frost, annars blir de bara gula.

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

Barnen har observerat att barrträden inte tappat sina barr och är undrande över varför.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Vi lyssnar in vad barnen vill ta reda på och tar reda på fakta tillsammans genom upplevelsebaserad undervisning. Vi vill synliggöra olikheterna på lövträd och barrträd.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Använda oss av material på URplay. Eftersom vi ibland är väldigt få barn, upprepar vi tillfällena och då ges de barn som varit med tidigare, möjlighet att berätta för barn som inte deltagit i undervisning. Ha material tillgängligt och återkomma till tidigare lärandesituationer.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: