Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna 1-2 års gruppen

Skapad 2020-09-18 09:41 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Vi vill genom babblarna utmana barnens språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill även stärka barnens sociala samspel, utmana barnen till att samarbeta i olika situationer, kunna visa varandra förståelse och respekt i olika situationer under dagen.

Innehåll

Nuläge:

Vi är en åldersblandad barngrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Vi har delat in barnen i mindre grupper och i denna gruppen är barnen 1-3 år. Vi har valt Babblarna som utgångspunkt i vårt tema och kommer att använda Babblarna som verktyg i vår pedagogiska verksamhet då vi sett att barnen visar ett intresse för dessa karaktärer. Barnen i gruppen har olika förutsättningar då vi är en mångkulturellgrupp har inte alla det svenska språket. 

Vi vill genom Babblarna utmana barnens språkliga förmågor. Vi vill även stärka barnens sociala samspel, utmana barnen att samarbeta och visa varandra förståelse och respekt i olika situationer under dagen.

 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje enskilt barn förutsättningar att utveckla...

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften.
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

  Konkretisering:

 • När vi ser att barnen har utvecklat språk- och ordförståelse.
 • Barnen visar en vilja att hjälpa varandra.
 • Barnen visar hänsyn till andra.
 • Barnen har fått vara delaktiga i olika beslutsfattande.
 • Barnen har fått prova på att samarbeta i olika situationer.
 • Barnen lyssnar på varandra och väntar på sin tur.
 • När vi ser att barnen utvecklar sin kommunikation med andra.

 

Metod:

Vi kommer att introducera en "Babblarväska" och i den kommer vi att lägga en av Babblarna tillsammans med något material som vi ska jobba med på den samlingen. Vi kommer att ta stöd av TAKK och bildstöd samt använda konkreta saker i vår undervisning för att på ett tydligt sätt stärka barnens språkutveckling. 

Vi har på Sommarlust förskola fått förmånen att öppna upp ett förskolebibliotek. Böcker och litteratur är därför något vi vill ska finnas med i vår undervisning, så denna terminen kommer vi att ha Babblarna-böckerna som utgångspunkt i vår undervisning.  

Det är viktigt att barnen får inflytande i vår undervisning, därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat successivt efter barnens önskemål och intresse.

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: