Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockan enhetsmål "Naturvetenskap och teknik" 20/21

Skapad 2020-09-18 09:34 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom naturvetenskap och teknik. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds undervisning i skogen regelbundet
 • Vi sorterar plast, papp- och kartongsortering och undervisar i vad som händer med återvunnet material och material i naturen utifrån barnens mognad.
 • Vi använder begreppen naturvetenskap och teknik då vi fångar tillfällen i vardagen
 • Vi utvecklar vårt arbete med barnens iPad genom att de själva fotar/filmar 
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

Avdelningens planering

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?Inom detta område kommer undervisningen att handla bland annat om naturvetenskapliga fenomen samt olika tekniska lösningar. Gruppen kommer att vara ute i skogen och göra olika uppgifter för att få syn på vad som finns i naturen. Vi kommer även att prata om de djur som finns i vår närmiljö. Gruppen ska även skapa med naturmaterial som vi tillsammans samlar in i skogen. Vi ska även arbeta aktivt med projektet Från Jord till Bord genom att så och plantera och iakttaga processen när olika saker växer. Vad behövs för att en planta ska växa? Hur gör vi för att den ska må bra? Vidare ska vardagens teknik synliggöras för och utforskas av barnen. Gruppen provar på programmering med hjälp av Bluebots och programmerar även varandra. Vi använder iPads för att söka information, läsa sagor (vid vissa tillfällen), samt för dans och musik.
  • Syfte Varför ska jag välja just detta?Att få kunskap om naturvetenskap i förskolan är grunden till förståelse för detta i framtiden. Barnens möten med naturen på ett lekfullt sätt torde öppna upp för utforskande och förståelse för djur och natur. Barnen behöver en grundförståelse för naturvetenskap för att ha en grund att bygga på i framtida utbildning. Att ha grundläggande kunskaper i teknik är också viktigt som grund för vidare utbildning. Barnen behöver kunna hantera en dator eller surfplatta för att kunna följa med i dagens samhälle. Vi synliggör naturvetenskapliga och tekniska egenskaper hos material så som flyta/sjunka. Vi gör olika experiment i gruppen för att utforska olika fenomen.
  • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder? Förskolläraren ansvarar för granskning planering samt undervisningens genomförande, men all personal kan göra planeringar och undervisa. Detta görs både i hemgrupp och i mindre grupper beroende på aktivitet och dagliga förutsättningar. Undervisningen anpassas efter barnens mognad och intresse. Exempelvis kan hela gruppen så kärnor och dokumentera växtprocessen. Sedan kan barnen delas in i mindre grupper där man fördjupar sig på olika sätt. Hela gruppen kan gå till skogen och samla exempelvis kottar eller pinnar. Dessa kan sedan målas på förskolan och bli en del av något av gruppens projekt där lärandet och görandet då kan bli transdisciplinärt.
  • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen? Barnen är hela tiden med och påverkar och framför sina åsikter. De får exempelvis plantera eller så vad de vill varefter vi iakttar processen.

  • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: