Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel Vintergatan ht -20

Skapad 2020-09-18 09:43 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi arbetar för att skapa en trygg barngrupp där alla barn blir sedda och hörda och känner en gemenskap i gruppen. Genom ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger vill vi skapa förutsättningar för en grundtrygghet hos barnen.

Innehåll

Det här säger Lpfö 18

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet.”

 

Forskning

Bruce och Riddarsporre poängterar att pedagogerna kan förhindra att barn lämnas utanför gemenskapen genom att de på ett medvetet sätt gör gruppsammansättningar i mindre barngrupper. På såvida uppmuntras till samspel och dialog mellan barnen.

 

Enligt Gottberg (2017) lär sig barnet tillsammans med viktiga vuxna tillit, trygghet, regler, normer och värden. Relationen mellan barn och vuxna brukar ibland kallas vertikal eftersom vuxna har mer makt än barnet och barnet är beroende av den vuxne. Barn har också horisontella relationer då makt- och beroendebalansen är mer jämnt fördelad vilket den generellt är med andra barn. Tillsammans med andra barn lär sig barnet att samarbeta, vänta på sin tur, lösa problem, hantera konflikter och kompromissa.

 

Östra karups förskolas mål 2020.11.01 – 2021-10.31

Vi vill stärka barnens självkänsla och sociala kompetens genom att ge dem verktyg i att förstå sina egna och andras känslor och att alla känslor är lika viktiga.

 

Avdelningens mål

 • Vi strävar efter:
 • En trygg barngrupp.
 • Ett bra samarbete med föräldrar och barn.
 • Att alla barn känna sig välkomna och trivs på förskolan.
 • Ett trevligt bemötande mellanbarn-barn, barn-vuxna, vuxna-barn

 

Målet är uppnått när:

 • Alla har fått förutsättningar för att bli inkluderade
 • Barnen vänder sig till oss vuxna
 • När barnen har fått verktyg för att hantera och förstå sina egna och andras känslor
 • Vi har en öppen kommunikation mellan barn-barn, pedagoger-barn, pedagoger-föräldrar 
 • Vi har skapat förutsättningar för alla att ta ansvar för gemensamma regler.

Strategier

 • Medkänslans pedagogik 
 • Tydliggörande pedagogik
 • Inkludera alla barnen
 • Nära samarbete med vårdnadshavare

 

Metoder

 • Vi delar barnen i mindre grupper
 • Vi använder oss av materialet Friendy
 • Vi tydliggör vardagen för barnen med aktivitetsschema, bildstöd och tecken -AKK
 • Vi använder oss av gemensamma trivselregler
 • Vi informerar vårdnadshavare regelbundet via unikum om vårt arbete tillsammans med barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: