Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-09-18 09:50 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Rörelse är viktigt för att barnen ska må bra, de utvecklar färdigheter och förmågor samt har lättare för att koncentrera sig. utveckla grov och -finmotorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga, rumsuppfattning. träna på samspel ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla, "jag kan, jag vågar" skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner, fungera i grupp

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)Varför? (Syfte med undervisningen) Se läroplan

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Genom spontana och planerade aktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? genom dokumentation, bilder filmer med mera.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Harens barngrupp

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Harens pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) ge alla barn möjlighet att röra sig till musik, hoppa, snurra, krypa och uppleva rörelseglädje.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: