Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sensorisk motorik

Skapad 2020-09-18 10:03 i Förskolan Lyckan Ludvika
Förskola
Sensorisk motorik är en viktig grund för de färdigheter ett barn ska lära sig. Grunden för tillväxt, utveckling och lärande i ett barn börjar med sensorisk (sinnena) och motorisk interaktion med världen.

Innehåll

Genom sensorisk lek stödjs barnet i sin naturliga utveckling. De fem sinnena syn, hörsel, känsel, smak och lukt kan beskrivas som kontaktpunkter med omgivningen, med andra ord våra känselspröt. Med vår sinnesförmåga uppfattar vi och ordnar alla intryck. Det är denna förmåga som övas upp med hjälp av sensoriska övningar och lekar. Barn utvecklas inom alla områden när de arbetar med sensorisk motorik. Sensorisk motorik är därmed en viktig grund för de färdigheter ett barn ska lära sig då grunden för tillväxt, utveckling och lärande börjar med sensorisk (våra sinnen) och motorisk interaktion med världen.

 

Var är vi?

En barngrupp med barn i åldrarna 1-4 år.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill stödja barnen i deras utveckling av sensorisk motorik då detta är en viktig grund för barnens fortsatta utveckling och lärande. Vi vill att barnen ska få uppleva med alla sinnen.

 

Hur gör vi?

Vi erbjuder barnen olika material/övningar som har till uppgift att stimulera våra sinnen. Vi samtalar med barnen under aktiviteterna. Vad är det för något? Hur känns det? Hur luktar det? Hur smakar det? Vad är det som låter? Vad ser du för något? Vi uppmuntrar barnen att känna på de olika materialen.

Varje övning görs vid flera tillfällen för att alla barn ska ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar samt för att barnen ska ges möjlighet till utveckling.

Några av aktiviteterna vi kommer att göra tillsammans med barnen:

 • Känselpåsar, luktpåsar
 • Munmotorik-övningar
 • Olika slags degar och leror
 • Färg av olika slag, exempelvis fingerfärg
 • Smaktest
 • Material i olika konsistenser

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: