Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans projektplan - Från jord till bord 20/21

Skapad 2020-09-18 09:59 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Söralids förskola har tagit del av extra medel från utbildningsnämnden även för 20/21 för att utveckla arbetet vidare med hållbar utveckling och miljömedvetenhet. Som inspirationsmaterial under planeringsstadiet utgick vi bland annat från https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/erfarenheter-fran-pilotprojektet-fran-jord-till-bord/ https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/erfarenheter-fran-pilotprojektet-fran-jord-till-bord/ https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2016/barns_matvanor_sensoriskt_pedagogiskt_perspektiv_livsmedelsverket_11_2016.pdf samt inspireras av filmen från förskolan i Västerhaninge https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola.

Innehåll

Projektets namn

Från jord till bord 

Vad ska uppnås/mål för projektet?

 • Målet för projektet är att barnen genom delaktighet ska få en ökad kunskap om matens väg från odling och uppfödning till slutprodukt under ett år, dvs från att spara kärnor och frön till att skörda.
 • Målet för projektet är att köket blir en större del av utbildningen på förskolan genom att kocken är med i nätverksmöten
 • Målet är att de äldsta barnen har en varsin förmiddag i köket.
 • Målet för projektet är att fortsätta med inköp av frukter, rotfrukter, grönsaker. Dessa får barnen utforska genom att titta, känna, smaka, lukta och lyssna på samt "leka" med genom att tex gör smörgåsgubbar.
 • Målet med projektet är att köket synliggör hur månadens frukt/rotfrukt/grönsaker används i matlagning som tex soppa, sås och bröd

 

När ska det vara klart/redovisas? Senast VT 2021

Vi planerar att redovisa projektet senast juni 2021.

 

Hur vill ni redovisa arbetet?

Vi kommer att dokumentera vårt arbete i Unikum som är vår plattform för planering, dokumentation under arbetets gång och reflektion.

 

Vilka resurser och kostnader finns?

Resurser: 

 • Pedagoger som tillhör nätverksgruppen Från jord till bord planerar arbetet som utförs på respektive avdelning.
 • Pedagoger
 • Kökspersonal
 • Barnen
 • Förskolans pedagogiska miljö

 

Så här tänker vi arbeta för att uppnå förväntat och specificerat resultat?

 • Blivande skolbarn är i köket en förmiddag och bakar, skär grönsaker och är med i det som fungerar ur ett säkerhetsperspektiv under kockens tillagningsprocess av soppa. 
 • Intervjua barnen vad de vill så
 • Spara kärnor och frön
 • Odlingsförslag till skördefest på hösten: vitkål, squash, busktomater, gurka, basilika, persilja, rosmarin, vildhallon, palsternacka, morötter och rödbetor.
 • Sätta potatis i stora hinkar till våren, som vi skördar till midsommar
 • Skördefest på avdelningen hösten 2020 och till midsommar 2021
 • Erbjuda fjärilar och insekter ett hotell https://www.plantagen.se/bygg-eget-insektshotell.html
 • Placera om några av de befintliga pallkragarna så att de synliggörs för avdelningens barn.
 • Så kryddor i de stora vita krukorna som köket kan ta av. Dessa kan stå på innergården, i vita krukor.
 • Klippa av fina gröna kvistar från vinbärsbuskarna i vår, plantera i glas så den får rötter och få fler buskar.

 

Budget - Beskriv hur ni tänker använda dessa medel?

Inköp:

 • Frukt/grönsak/rotfrukt till månadens vara
 • Jord, gödsel och aktivt kol
 • Växter/buskar som drar till sig insekter.
 • Diverse material som till exempel odlingslådor, spadar, sekatörer och arbetshandskar.
 • Bambu och trälådor till skapande av insektshotell med barnen.
 • Eventuellt lågt staket runt odlingslådorna, för att de ska få vara ifred.

På vilket sätt kommer ni själva satsa på projektet?

Vi kommer att arbeta med detta kontinuerlig som en del i förskolans årshjul även efter projektets slut. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: