👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollen v.39

Skapad 2020-09-18 10:02 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Den här veckan fortsätter vi med att arbeta med gruppkänsla utifrån Barnkonventionen. Det är också en hälsovecka i Flens kommun.

Innehåll

Vi fortsätter med våra inskolningar och lär varandras namn(använder namnskyltar på samlingar) och lär ringlekar ( "Gröten kokar över").

Ute planerar vi leka "Under höken vingar kom" och även en  ute disco på fredag.

Måndag: vi leker rörelselekar ute

Tisdag: vi går till "skogen" . Fortsätter prata om hösttecken och vädret

Onsdag:  matematiskt aktivitet(gör mönster av natursaker vi plockade i skogen) 

Torsdag: skapande aktivitet "Collage med grönsaker och frukt"

Fredag: barnens val och ute disco

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18