Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Haren Ht 2020-Vt 2021

Skapad 2020-09-18 10:35 i Dahlgrenska ULNA Förskolor
Förskola
Under Ht 2020 - Vt 2021 kommer Harens projektarbete att handla om "Empati för varandra och vår omvärld". Tillsammans med våra vänner i Kungaskogen kommer vi bl. a att få upptäcka och lära om vänskap och hållbar utveckling. Grodan Gronilla kommer på besök och tillsammans med henne kommer vi att få upptäcka frukt och grönt med alla våra sinnen.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: Trygghet är grunden för att barnen skall trivas på förskolan. Trygga barn vågar uttrycka sig, bli mer självständiga och kan hjälpa varandra.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

• Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling.

Målkriterier 

Det vi vill se:

• Att barnen visar lust, glädje och nyfikenhet inför att samarbeta/göra tillsammans och hjälpa varandra i utbildningens alla situationer. 

• Att barnen tar ansvar för miljö och material på förskolan, samt visar respekt, hänsyn och förståelse för sin omgivning.

Målet når vi genom att

• Skapa mindre grupper där barnen ges förutsättningar att få synas och komma till tals, att kunna lyssna, samspela och samarbeta med varandra. Vi skapar miljöer där barnen kan mötas och aktiviteter som kräver samarbete.  Vi pedagoger strävar efter att finnas nära och uppmuntrar barnen  till samarbete i olika situationer (tex hjälpa varandra vid matsituationer, på och avklädning i tamburen).

• Skapa tydliga lärmiljöer på avdelningen, där barnen vet vad som förväntas. Hur gör jag för att ta fram det jag vill använda - hur använder jag det - hur och vad gör jag med materialet när jag är färdig. Värna om att vara rädda om varandra och våra gemensamma miljöer och material.


UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: Målen är valda utifrån förskolans gemensamma projekt "Hållbar utveckling". Vi fortsätter vårt arbete med materialet "Vännerna i Kungaskogen" där vi lägger fokus på empati och att göra tillsammans. Vi kommer också att använda oss av Måltidspedagogik som en metod i att upptäcka matglädje och hållbar utveckling. Med hjälp av våra sinnen upptäcker vi frukt och grönt på ett nytt, spännande sätt. För att förstärka och tydliggöra det vi gör och säger, använder vi oss av tecken som stöd (TAKK), till det talade språket.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

•En förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

• Förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Målkriterier

Det vi vill se:

•Att barnen får en ökad förståelse för hur material kan återanvändas och återbrukas. "Kan jag använda det här igen?"

• Att barnen visar på en utvecklad förmåga, i arbetet med Måltidspedagogiken, att kunna beskriva saker med nya ord och begrepp utifrån sina sinnesupplevelser.

 

Målet når vi genom att


• Vi återanvänder och återbrukar olika material, tex torkar frukt/grönt och utforskar i vår natur och teknikstation, skapa med hjälp av pasta, ris, fruktskal.

• Arbeta med Måltidspedagogik där vi kommer att utforska och upptäcka frukt och grönt med alla våra sinnen. Vi lyfter och utmanar barnen med nya ord och begrepp. "Hur låter en morot?", "Smakar det röda och det gröna äpplet likadant?". BARNS INFLYTANDE

Syfte: Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för, skall ligga till grund för utformningen av miljön och för planeringen av utbildningen. Självständighet och tillit till sin egen förmåga är viktigt i det livslånga lärandet.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Målkriterier

Det vi vill se:

• Att barnen kan och vågar uttrycka sina åsikter och tankar till andra barn och pedagoger och att barnen känner att de blir lyssnade på. Det jag säger är viktigt! Målet når vi genom att


•I projektet utformar vi tillsammans med barnen vårt café utifrån sagan om Gronilla.  Barnen kommer själva att få  bestämma vad som skall finnas med och tillsammans skapa och tillföra material. När vi utformar våra övriga lärmiljöer använder vi oss också av barnens tankar och intressen, de skall känna att förskolan är deras arena!  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: