Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2020-09-18 10:35 i Regnbågens förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att jobba med temat bondgården. Barnen kommer att göra en egen bondgårdsbok där de ska få dokumentera sina kunskaper. Vi kommer att prata om de olika djuren samt fordonen på bondgården.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi har sett ett intresse hos barnen kring djur och fordon och utifrån detta valt att jobba med temat bondgården.

Genom temat vill vi skapa en förståelse hos barnen kring hållbarutveckling. Var kommer maten ifrån som vi äter och dricker. Vilken mat får vi från vilket djur. 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Barnen kommer att få en egen bondgårdsbok där de får dokumentera sina kunskaper kring bondgården.

Vi kommer att använda oss av olika böcker, film, sång och skapande i vårt tema. 

Vi börjar med de olika djuren på bondgården ko, gris, häst, får, tupp, höna, hund och katt. Vi kommer att jobba med ett djur i taget.

Vad heter familjen?

Hur ser de ut?

Var bor de olika djuren?

Vad äter de?

Hur låter de?

Vad får vi från djuret?

Vi kommer att jobba med de olika fordonen på bondgården traktor, tröska, betesupptagare, plog och harv. Vi kommer att jobba med ett fordon i taget.

Vad heter fordonet?

Hur ser det ut?

Vad använder man fordonet till?

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: