Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskarnas projekt: Naturens färg och form, Uppföljningsperiod 1 2020-2021

Skapad 2020-09-18 10:38 i 123641 Förskolan Rosen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturens färg och form.                                                                                                        

Projektbeskrivning

Projektet börjar sätta fart, Vi har plockat naturmaterial till vårt skapande, och vi har inledningsvis spelat form-memory för att få begrepp som är användbara i vår vardag. Vi kommer att gå på upptäcktsfärd och leta former i vår närmiljö.

Barnen visar stort intresse för konstruktion och på så sätt har vi kommit fram till att vi kommer att skapa former med olika tekniker i olika material.

 

      

Vi har börjat med att barnen får skapa en representation av sitt sommaruppdrag och ställa ut det på vår gemensamma plattform som vi tillverkat och målat tillsammans. Den har mycket vatten och gräs för att barnens kreationer ska få plats. Vi har även byggt med klossar, barnen har då bett om att få en lång, kort, bred , stor. Vi kommer därför fokusera bland annat på att lära oss benämna formerna med deras matematiska namn. 

Innehåll

Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om? De ska få möjlighet att utveckla sitt kunnande om matematiska begrepp för att kunna beskriva former och färger. Exempelvis kunna benämna formen som cirkel istället för att säga rund, eller triangel istället för trekant. Vi ska dessutom öva på att lokalisera vart vi ser olika former i vår vardag. Barnen ska dessutom få möjlighet att lära sig benämna olika färger.

Vad är det ni och barnen är nyfikna på? Vilka färger och former vi möter i vår vardag, vilka färger som vi ser ute under olika årstider. 

Vad säger styrdokumenten? Förskollärare "ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper" 

Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? Hur vi på olika sätt kan öva med barnen på de olika formerna för att bibehålla deras nyfikenhet och intresse även när vi arbetat med projektet under en tid.

Syfte

För att stimulera barnens intressen och kunskapsutveckling. För att det är viktigt att kunna beskriva färger och former i vardagen för att göra sig förstådd och kunna ta sig framåt i livet. 

Hur kommer det sig att vi valt detta fokus? Vi uppmärksammade att barnen var osäkra på de olika färgerna och formerna och valde därför att vårt grundfokus ska vara just naturens färger och former.

Vilka förväntningar har vi? Att barnens intresse ska väckas för färger och former och skapa en medvetenhet kring vilka färger och former de ser i sin vardag. 

Tillvägagångssätt

Hur - Vi har två  planerade projekttillfällen i veckan, då vi har skapandeverkstan (ateljén) för oss själva.  Utöver detta sker spontan undervisning både ute och inomhus. Vi bejakar barnens intressen och bekräftar dem när de kommer med teser och påståenden.

 Vår miljö är i ständig förändring. Vi väljer att berika vår miljö med barnens skapande. Vi hänger upp, sätter upp, ställer ut deras kreationer så att deras skapande och lärande tydliggörs för barnen i verksamheten, detta gör även barnen (i andra grupper också) intresserade av det som tillkommer i miljön. 

Det mesta material som barnen behöver till detta projekt finns redan runt omkring oss, vi använder oss av vår närmiljö för att hitta inspiration. Vilken form har de flesta fönster (exempelvis)? Vi behöver ha saxar, papper, klister, limpistoler, naturmaterial, lera, böcker, tallrikar, penslar och färger.

På våra samlingar kan vi leka sorteringslekar som lämpar sig bra i både större och mindre grupper. Dessa treåringars koncentrationsförmåga är inte jättelång därför ligger fokus på att göra fler kortare, intresseväckande lekar och undervisningstillfällen än få långa undervisningstillfällen. Ofta gör vi så att en pedagog håller i en aktivitet och med några barn och den andra pedagogen agerar löpare och aktiverar de övriga barnen i olika aktiviteter, sedan byter barnen när de är klara. Vi har valt att inte sätta en tidsgräns på hur lång eller kort tid ett barn ska lägga vid en station då barn blir "färdiga" i olika takt. 

Dokumentation sker löpande med hjälp av bilder, lärloggar och barnens alster. Vi sätter upp deras skapade verk på väggarna i förskolans lokaler, och skriver en lärlogg för vårdnadshavarna att ta del av. (iom den pandemi som pågår, vistas inte vårdnadshavarna inne i förskolans lokaler längre).

Pedagogernas förberedelser: Just naturens färger och former som finns runt omkring oss känner vi oss förtrogna med. Vi kan däremot behöva hitta på fler roliga och intresseväckande aktiviteter. Vi rådfrågar först kollegor, sedan diverse forum för lärande i förskolan. Vi söker även kopplingar till litterarturen för att kunna förmedla djupare kunskaper och ytterligare förståelse.

 

VEM?

Det här projektarbetet är planerat utifrån Utforskarnas tidigare kunskaper och intressen. De pedagoger som främst ansvarar för Utforskarnas projektarbete är Malin och Sofia. Utforskarna består av förskolans alla treåringar. 

Vem/vilka dokumenterar? Ansvarig pedagog vid det separata undervisningstillfället.

Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Välkomnandet! Alla barn och personal på Rosen arbetar fram spännande lärmiljöer och pedagogerna ser till att det finns material och att miljöerna är organiserade.

 

 

Vilka färger och former finns runtomkring oss?

Barnen ser former varje dag, hela tiden. Att kunna stötta deras utveckling och lärande är en del av förskolans uppdrag.

Är frågorna undersökningsbara? Vilka färger och former ser vi omkring oss? Vilka färger och former är återkommande? Frågorna är delvis undersökningsbara, men främst handlar vårt projektmål om att barnen ska bli medvetna om vilka färger och former som finns runt dem.  Barnen har en grund kunskap i ämnet, de använder begrepp som rund, trekant och fyrkant istället för korrekta matematiska begrepp. Vi tror att efter vårt projekt kommer barnen kunna peka ut olika former som de ser och benämna dessa med dess matematiska namn. Vi tror att barnen kommer kunna benämna några olika färger samt associera kring färger och vilka färger olika saker i naturen kan ha.  Alla barnens alster sätts upp och visas upp på förskolan. i början av projektet är miljöerna ganska kala med många tomma väggytor. Allt som projektet fortgår så växer miljöerna fram och väggarna berikas med barnens kreationer. Just i detta projekt är det inte fakta främst som söks utan vi går på olika slags formjakter och barnen får uppdrag i att identifiera olika former.

Vi använder oss av flertalet olika material i projektet. Hittills har barnen fått använda sig av limstift, sax, lera, limpistol, pinnar, ekollon, papper i olika färger och tjocklek. De har fått arbeta med röd lera och play-do. Vi har använt flaskfärger och penslar, sugrör, bubblor, kottar, stenar. 

 

Under rådande omständigheter bjuder vi ej in familjerna i den fysiska verksamheten, men pedagoger och barn samtalar med vårdnadshavarna om projektet och familjerna samtalar (förhoppningsvis) hemma i ämnet. ibland berättar vårdnadshavarna om konstigt formade möbler de har hemma, som inte är så jättevanliga, ex en triangelformad säng som ett av barnen sover i. Pedagogerna delger även i verksamhetsbreven hur planen och planeringar ser ut. Vårdnadshavarna kan även kommentera de lärloggar som publiceras. Utöver detta har vi utvecklingssamtal med vårdnadshavarna.

 

Pedagogernas förberedelser: Tillsammans diskuterar vi vårt förhållningssätt till projektet. Vilka aktiviteter som vi tror kan inspirera barnen, vilka utflykter vi kan gå på och vad projektet kan erbjuda barnen. Vi diskuterar hur olika aktiviteter togs emot och hur vi går vidare. 

 

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: