Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/Kompisböcker

Skapad 2020-09-18 11:13 i Lokets förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att ge barnen strategier som de kan använda det sociala samspelet. Det som barnen visar intresse för i böckerna kommer ligga till grund för hur arbetet utvecklas.

Innehåll

Nationellt mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 18

Syfte:

Vi vill ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet tillsammans med andra barn men även tillsammans med vuxna.

Vi vill även ge barnen möjlighet att utveckla bra metoder för att säga stopp, säga förlåt och dela med sig samt att veta vad är ok för mig och när kan jag använda mig av detta.

 

Innehåll:

Lokets personal har valt ut tre kompisböcker att arbeta efter:

• ”Säg stopp”

• ”Säg förlåt”

• ”Dela med dig”

Vi har låtit barnen rösta vilken bok vi kommer att börja med och de röstade fram ”Säg stopp” var den bok som röstades fram. Vi kommer att skapa kompisarmband i en och samma färg till alla och även här har barnen fått vara med och rösta om vilken färg armbanden ska ha.

Skapa ett kollage av våra stopphänder där vi även skriver ner när man kan använda sig av stopphänderna och hur man ska vara när man är en bra kompis.

Göra avdelningens egna bok om hur man är en bra kompis i appen Bookcreator.

Boksamtal i mindre grupper.

 

 

 Sammanfattning av Hösten 2020.

Under denna hösten har vi låtit barnen rösta vilken av de tre böckerna vi ska börja med. Vi presenterade alla böckerna för barnen och lät dem sen rösta på den de tyckte vi skulle ha. De fick gå in en och en i ett rum där böckerna fanns och de fick lägga sin röst på den boken de tyckte. De röstade fram att vi skulle börja med boken ”Säg stopp”. Vi har läst boken och pratat om vad som händer i boken. 
Vi har skapat stopphänder där barnen fick måla sina händer med röd färg och sen trycka handen på ett papper. Dessa händer användes för att skapa ett kompishjärta i vilket vi har klistrat in det barnen har sagt kring hur man är när man är en bra kompis.

Barnen har skapat kompisarmband där de fick rösta vilken färg armbandet skulle ha.

Vi har även uppmärksammat FN dagen och barnkonventionens dag där vi har pratat om vad de innebär, tittat på film och lyssnat på musik.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: