👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost, sömn och motion ht-20 År 9

Skapad 2020-09-18 11:03 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad händer med mackan vi stoppar i oss och på vilket sätt kan sömnen påverka din inlärning? Detta är några av de frågor vi arbetar med under detta område.

Innehåll

Syfte

 • Dokumentera undersökning och sedan kunna jämföra och dra slutsatser av dem med hjälp av de kunskaper du fått
 • Förstå vilken påverkan kost, motion och sömn har på din kropp och ditt mående
 • Förstå nedbrytningsprocessen som sker av det du stoppar i dig varje dag.

 

Så här ska vi arbeta

Under de här veckorna kommer ni att utföra 2 olika veckors dokumentationer av kost, sömn och motion. Mellan dessa kommer ni att fördjupa er i hur sömnen, kosten och motionen påverkar er kropp och er förmåga att lära er saker.

Vi kommer att utgår från 3 filmer och begrepp som tas upp i dessa för att gå igenom matspjälkningsprocessen. Ni arbetar enskilt först och därefter tar vi en kortare genomgång.

Det kommer även att bli en föreläsning kring sömnen och dess betydelse.

Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att dokumentera dina undersökning.

Det kommer att bli ett skriftligt förhör på matspjälkningen samt en avslutande uppgift som baseras på dina två olika veckor du dokumenterat. Denna uppgift görs skriftligt eller som videoinspelning.

 

I slutet av området kommer matrisen att fyllas i för att visa hur långt du har kommit vad gäller att visa på de olika förmågorna vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav Kost, sömn och motion ht-20 År 9

F
E
C
A
Resultat, modeller & teorier
Undersökningsuppgiften
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Undersökningsuppgiften
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Matspjälkningen
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Matspjälkningen & Undersökningsuppgiften
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Använda information för att skriva texter

F
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Bi
Planera systematisk undersökning

F
E
C
A
Att genomföra undersökningar och skapa egna frågeställningar och planeringar
Eleven har ännu inte uppnått godkänd nivå
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det efter NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.