Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete ht -20/vt -21 (Planeten)

Skapad 2020-09-18 11:55 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi arbetar för att skapa goda relationer mellan barnen och ge dem redskap för att bli vän med sina känslor. Att förstå och kunna reglera känslor har avgörande betydelse för barns psykiska hälsa och välmående. Förmågorna behövs också för att utveckla medkänsla för och inlevelse i andra människor, vilket betonas i förskolans värdegrund.

Innehåll

Vad säger Lpfö?

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.” 

 

Forskning:

”Att utveckla bilden av sig själv och känna igen sina känslor, inse att andra också har känslor, och att dessa är möjliga att förstå, är grundläggande för all fortsatt utveckling och därmed centralt i förskolans verksamhet.” (Kärnämnen i förskolan s 121)

”Mycket av det forskningen har visat är att det är bra för impulskontrollen tränas dagligen i förskolan: att vänta på sin tur, stå i kö, lära sig dela med sig, lyssna på andra, sitta still en liten stund extra trots att det rycker i kroppen och, inte minst att i lek och samtal tillsammans med skickliga pedagoger utveckla självkännedom, empati och medkänsla” (Medkänslans pedagogik s 98)

 

Avdelningens mål: 

Barnen ska få verktyg i att kunna ge uttryck för sina känslorna, utveckla empatisk förmåga, impulskontroll och konflikthantering.

 

 

Strategier/Insatser (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målet):

 • Arbetar med olika känslor med hjälp av ”Friendy”, (en könsneutral docka) och de metoder som finns i handledningen.
 • Kompletterande undervisningsmaterial, t ex kompisböckerna.
 • Känslofrämjande förhållningssätt hos pedagogerna, utifrån "Medkänslans pedagogik" av Maria-Pia Gottberg.
 • Tid för återhämtning

 

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått):

 • Barnen får en ökad kunskap kring vad de kan eller får göra i olika känslotillstånd.
 • Barnen säger ifrån eller visar när de blir felbehandlade
 • Barnen kan beskriva (visa) hur de vill bli bemötta i olika känslotillstånd.

 

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen):

* Dokumentationen i lärmiljön förändras allteftersom arbetet fortskrider.

* Olika ”redskap” för att bearbeta känslorna finns lättillgänglig i lärmiljön. 

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

* Observation

* Reflektion

* Fotografering

* Synlig dokumentation på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: