Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 1a - La pastelera canaria

Skapad 2020-09-18 12:31 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Spanska
¡Hola! Här möter vi en ung spanjorska som gillar att baka och drömmer om att starta ett eget bageri med sin pappa. Hon tillagar en överraskningsmiddag för sin mamma på Mors dag och väljer som efterrätt frangollo canario.

Innehåll

Planering för kapitel 1A

Unidad 1a: La pastelera canaria 

Kommunikation

Språkliga moment

Kultur

Förstå recept, berättande text och faktatext (läsa); förstå intervju och beskrivning (lyssna)

Ge och följa instruktioner.

Använda ord och uttryck för att handla och laga mat / baka.

Uttrycka sig i dåtid med preteritum.

Använda strategier för att förstå (gissa utifrån ingress, förstå helhet och detaljer) och för att uttrycka sig (förklara ord).

Skriva ett recept och presentera hur man genomförde det (tarea final)

Kunna förstå texten 1a La pastelera canaria samt kunna tillhörande gloslista, página 19 - 22.

Kort repetition av regelbundna verb i preteritum.

Lära sig verbböjning av oregelbundna verb i preteritum.

Kunna använda sig av tidsuttryck vid preteritum.

Imperativ (uppmaningar), pág. 25

Kunna uttrycka sig med hjälp av Bindeord I, página 26

Direkt objekt med ”a”, pág. 26

Vocabulario: I köket, pág. 27 (på restaurangen, mat och dryck)

Tarea final: mostrar y explicar cómo se hace un plato de comida o postre que te gusta mucho. 

Känna till något om Kanarieöarna.

 

Aktuella nyheter från den spanskspråkiga världen.

För att repetera mer spanska logga in på www.nok.se/login för att komma åt ljudfiler samt webbövningar till läroboken. 

Form av examination: Läxförhör, ett skriftligt prov som testar hörförståelse, språkliga delmoment samt skriftlig produktion.

 

¡Buena suerte! 

Uppgifter

  • Att läsa på inför prov på kap. 1A

Matriser

ModSpa Mod
Spanska steg 4 - kunskapskrav

Inte där än
E
+
C
+
A
Förstå innehåll
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Formulera sig
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: