Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utemiljö/utevistelse Nästet

Skapad 2020-09-18 12:48 i Backa förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Var är vi: På Nästet går just nu 16 barn. Avdelningen delar skolgård med skola och fritids och har små förutsättningar för att utveckla sin utemiljö/utevistelse. Dels är många barn ute samtidigt och dels är det svårt att få ha sina saker/projekt/material i fred. Skolgården är stor, saknar staket och det är svårt att som personal ha full koll på vad som händer när vi är ute. Vi ser också att skola/fritids/förskola har olika regler om vad som gäller på gården.

 

Vart ska vi: Vi vill höja kvaliteten på vår utemiljö/utevistelse genom att göra den mer attraktiv, stimulerande/utmanande och trygg för våra barn.

 

Hur gör vi? Vi försöker att justera tiden när vi går ut för att vi inte ska vara ute samtidigt som skolan, vi går till skogen två dagar i veckan i halvgrupp också för att minska antalet barn som är ute samtidigt. Detta gör att vi kan ha bättre översikt över var barnen befinner sig och vad som händer i barngruppen. Detta i sin tur skapar större trygghet. Vi vill skaffa oss mer kunskap om ämnet genom artiklar och litteratur, göra studiebesök på andra förskolor för inspiration, delge varandra goda exempel. Vi skulle vilja utveckla miljön på vår baksida genom att göra den mer inbjudande och stimulerande. Diskbänk för vattenlek och pallkragar för odling är några förslag. Vi behöver också genom samtal/intervjuer och observationer ta reda på hur och vad barnen skulle vilja utveckla. Involvera föräldrar och lokala aktörer (företag, föräldraföreningen, tingvallfonden) för att höra om de kanske kan bidra med material, pengar och arbetskraft som kan behövas i arbetet. Vi skulle vilja få till ett samråd med fritids/skola för att få till ett större samarbete gällande vad som ska gälla på den gemensamma gården.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: