Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marievik - Kräftan - De fem sinnerna - Ht/20

Skapad 2020-09-18 13:20 i 223951 Förskolan Marievik Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
"De fem sinnena" i förskolans vardag.

Innehåll

 

 

 

 
   

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

 Vi har observerat att barnen har ett intresse för olika ljud och rörelser.

Här nedan kommer tre situationer där vi uppmärksammat detta intresse:

När vi varit ute på gården och en helikopter eller ett flygplan flugit förbi, så har barnen orienterat ljudet och tittat upp mot himlen och då kopplat ihop ljudet med fordonet.  Vi har då riktat fokuset mot fordonet och det har lockat flera barn att titta upp mot himlen.

Vi har också uppmärksammat att flera barn är intresserad av de olika ljuden som hörs utanför fönsterna inne på kräftan tillexempel när en lastbil, ambulans eller en sopbil åker förbi. Barnen springer då till fönsterna för att observera vad det är för något som åker utanför. De riktar sitt fokus, pekar och samtalar med varandra kring vad de ser och hör. 

Barnen har även observerat och kopplat ihop innerdörren med matvagnen, när de hör dörren öppnas så riktar dem blicken mot dörren och går mot dörren för att kolla vad det är för mat och vem det är som kommer med matvagnen.

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

"De fem sinnena"

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 Eftersom vi har observerat barnens intresse och vad som väcker deras nyfikenhet, så blir barnen indirekt delaktiga i projektet.

 

Syftet med projektet är att barnen ska få möjlighet att uppleva, observera och fördjupa sig i det som finns runt omkring dem genom sina fem sinnen. 

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 Genom projektet så vill vi ge barnen möjligheter att utforska, utmanas och uppleva sin närmiljö genom dem fem sinnena. Under projektets gång kommer vi erbjuda och utmana barnen ihop med olika material i olika konstellationer, som där med skapar grunden för det lustfyllda lärandet där barnens nyfikenhet utgör en central del.

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Vi ser det som att barnen har introducerat projektet för oss så därför kommer vi att ta oss an rollen som medforskare i sammanhang där intresset uppstår. I våra roller som medforskare så kommer vi att utmana barnen i nya frågeställningar, begrepp och hypoteser för att väcka barnens nyfikenhet ytterligare.

Vi kommer erbjuda olika material som möjliggör för nya möten mellan barnet och materialet men även barnen sinsemellan så som lera, färg, sand och mjöl. 

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Några nyckelord som vi tar med oss från föregående projekt till det nya projektet är: inlyssnade, flexibilitet, delaktighet, digitalisering, nyfikenhet, roligt och att öva upp samarbetet med varandra.

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 

De yngsta barnen utforskar sin omvärld med hjälp av sina fem sinnen och det är något som det redan har med sig från födseln. De smakar, ser, hör, känner och luktar sig till sin omgivning.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: