Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jord LUP HT-20

Skapad 2020-09-18 13:23 i Ugglumsledens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Lup är ett stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbete.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

11/9-20

På avdelningen håller vi fortsatt på  med inskolningar. Vi börjar se slutet då tio nya barn har börjat hos oss. Lära känna varandra och skapa relationer med både barn och vårdnadshavare har varit viktigt i denna första fas. Våra fem barn som redan varit här tidigare har också börjat landa och vi känner varandra väl nu.

 

25/9-20

Nu är vi fulltaliga i gruppen då alla barn är inskolade. Under pree-projektfasen har vi sett att flera barn är intresserade av rörelse, sång och musik. Babblarna är populära på vår avdelning, både sånger och sagorna.

Vart ska vi?

11/9-20

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Vi har observerat barnen från första början och noterat vad de är intresserad av. Vi har gjort en tankekarta över pre projekt fasen.

25/9-20

Nyfikenhetsfråga: Genom vårt val av utvecklingsområde fokuserar vi på våra barns lust att uttrycka sig med  hela sin kropp. Tillsammans med barnen kommer vi att skapa lärandemiljöer som främjar barnens intressen och nyfikenhet samt samspel i gruppen.

 

 

Hur blev det?

11/9-20

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Vi ser att barnen rör sig mycket både inne och ute så skapa ytor och utrymme har varit viktigt för oss. Sagor, dans och musik är andra intresseområden. Flera barn tycker om Babblarna och det kan bero på att de känner igen de både hemifrån och på förskolan då vi har bilder och böcker om dessa. Vi ser att fler barn är upptagna med lära känna miljön, varandra och rutinerna.

Hur gör vi?

11/9-20

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Med Lup, möte med samt övriga didaktiska frågor vill vi planera för ett passande fokusområde utifrån barnens intressen. Regelbunden reflektion i arbetslaget och enskilt är också viktigt. Vi har inte i nuläge bestämt vad vi fokuserar extra på.

25/9-20

Vi kommer inom kort ha en presentation av Babblarna för barnen. Vi kommer genom sagor och sånger samt lek och rörelser att samspela bättre i gruppen genom att de olika figurerna i Babblarna är med under processen. Under projektets gång kommer vi att formulera om olika nyfikenhetsfrågor beroende på vad barnen visar intresse för.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
  • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: