Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment ht-20

Skapad 2020-09-18 13:21 i 223261 Förskolan Pytsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
På Fjärilen är barnen intresserade av att undersöka hur saker fungerar. De är nyfikna och undersöker det mesta i sin omgivning. Allt från hur sniglar ser ut på undersidan till hur rönnbär smakar.

Innehåll

Inledning

 

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

  I våra observationer har vi sett följande…..

Under den första månaden på förskolan har vi i personalgruppen följt barnen på avdelningen Fjärilen. Vi har observerat deras lekar och aktiviteter under dagarna. Barnen har stor upptäckarlust och undersöker allt möjligt i sin omgivning. De plockar snäckor och sniglar, smakar på rönnb, bygger tunnlar i sandlådan och övar på att klättra och snurra i klätterställningar.

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Vi vill så klart behålla barnens upptäckarlust och utifrån våra observationer har vi beslutat att vi ska ha ett projekt som handlar om experiment. 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte 

 

Vi kommer att arbeta med experiment för att barnen ska behålla sin lust att undersöka saker, fortsätta undersöka saker när det uppstår nya frågeställningar. Vi kommer jobba med upprepning, att man inte ger sig, vi vill att barnen ska ha grit, motiverade och målmedvetna. Gruppen kommer att delas in i ännu mindre grupper, detta för att varje barn ska bli sedd, hörd och lyssnad på.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

Att kunskap kommer från nyfikenhet, att fråga när man inte vet och undersöka saker, pröva sig fram för att få svar. Att barnen känner tillit/tillit till sin egen förmåga, att de klarar saker bara de provar. Utifrån experimenten undersöker vi hur olika saker fungerar. Kanske leder det till nya frågeställningar? Hur saker hänger samman, som till exempel djur och natur. I de små grupperna kommer barnen kunna få större talutrymme, öva på att formulera sig. 

Barnkonventionen, Matematik i naturen, Före Bornholmsmodellen

Förmåga att resonera och framföra sina åsikter. Mikroskopägg för att undersöka saker m.m. Miljön ska vara inspirerande och tillgänglig.

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - Utifrån läroplanens första del

 

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Projektet är påbörjat genom en undersökning i skogen. Vi hittade jättestora myror som vi försökte mata med äpplen. Myrorna verkade inte alls tycka om våra äpplen. Vi diskuterade detta och funderade på vad myror kan tänkas tycka om. Pinnar, maskar, blad och lite annat smått och gott var förslag på myrors kosthållning. Vi funderade på var vi kan få tag i maskar, jorden kom vi på,  och pinnar finns ju på marken. Sedan var det någon som sa att myror gillar söta saker så vi har beslutat oss för att pröva ge dem socker.

 

Vi kommer fortsätta lyssna in barnen och utifrån det undersöka saker men också använda oss av olika experiment både inne och ute. Till exempel färgexperiment, vatten och dess olika former, is, vattenånga (gas), sätta fast saker på en planka. Ett bananskal, en plåtbit, en plastbit och ett äppelskrutt. Vad kommer hända? Vi går tillbaka efter en månad och gräver upp. Vad händer efter tre månader?

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Vi tar med oss arbetet med Barnkonventionen, att stärka barnen  i sig själva, deras tilli/tilltro till sig själva , varnadra, att de ska känna sig kompetenta och fungera som självständiga individer.

 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Alla är nyfikna, kunskapsnivåerna skiljer sig eventuellt men också förmågan att uttrycka sig på svenska. Några kan säkert mer men har kan inte formulera det på svenska språket.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: