👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kullerbyttans mål 20/21 "Den hållbara människan"

Skapad 2020-09-18 13:37 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
´"Den hållbara människan" Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och sin omgivande miljöortfattat projekt/tema/arbetsområde

Innehåll

Kullerbyttans projekt

Österåsens mål 20/21: "Den hållbara människan" Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och sin omgivande miljö. Lpfö 18

Läroplansområde; Omsorg, Utveckling och Lärande " Den hållbara människan."

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18


Var är vi?

Vi vill att barngruppen ska skaffa hållbara relationer och att vi utvecklar socialt samspel så vi kan bygga hållbara relationer resten av livet. Vi ser att barnen vill skapa relationer med olika kompisar och i vissa lägen är kommunikationen mellan barnen svår. Det är där vi vill lägga vårt fokus för att skapa en VI sammanhållning i vår grupp.

 

 

Syfte: Österåsens mål 20/21: "Den hållbara människan" Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och sin omgivande miljö. Lpfö 18

 

Vart ska vi?

Vi ska skapa och bygga vidare på hållbara relationer genom att våra vänner restaurangtrollet och sopsamlarmonster är förebilder för oss själva och inom det sociala samspelet. 

Vi arbetar med att tillägna barnen ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och närmiljön. Vi arbetar för att barnen ska tro på sig själva och gemenskapen i gruppen. Det är allas ansvar att tillsammans skapa vår gemensamma hållbara framtid.

Vi vill utveckla barnens språkliga kommunikation samt barnens empati för varandra. Vi är olika och det är okej att vara olika.

 

Hur gör vi?

 Vi delar medvetet in gruppen i 2 grupper för att väcka nya sociala samspel. Så vi lär känna varandra i olika konstellationer.
Vi  är närvarande pedagoger i barnens vardag. Vi har tillåtande material, miljö och vi ser barnen som kompetenta medforskare

Vi utgår efter barnens intresse och intiativ. Vi använder de hundra språken.

musik, skapande, natur, kommunikation, språk  och samspel, bygg och konstruktion, rörelse, ljus, ljud, digital teknik.

Vi dokumenterar i unikum och på vår avdelning. 

Alla pedagoger ansvarar för vårt pedagogiska arbete. 

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

Hur upplever vi det sociala samspelet i gruppen?(Relationer? stämning/känsla?)

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

Likabehandlingsplanen- Arbetar vi med genus? Hur?

 

 

 

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?