Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet på Räven 2020

Skapad 2020-09-18 13:51 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Rävens Grundverksamhet.

Innehåll

 
 
Nu i början av terminen kommer vi att ha fokus på vår grundverksamhet.
 
 
Det innebär att introducera den nya barngruppen på vår avdelning. Det är viktigt för oss och barnen att få rutiner att fungera tex. i tamburen lämning och hämtning, måltiderna, vilan, hur en dag ser ut på Räven.
 
 
VARFÖR gör vi detta? För att barnen ska känna sej trygga med våra rutiner, med varandra och oss vuxna. Detta medför goda förutsättningar att utvecklas i olika lärandesituationer.
 
 
 
 
Hur gör vi?
 
Vi har samling varje dag där vi sjunger, ser vilka som är här, räknar barnen och visar barnen på vår kalender hur dagen och veckan ser ut.
 
De gamla barnen som går på Räven får större ansvar, hjälpa och visa de nya barnen hur vi gör på Räven.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: