👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan 20/21

Skapad 2020-09-18 13:51 i Gemensamt ULNA ULNA Förskolor
Förskola

Innehåll

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 • Att ge barnen bredare begreppsuppfattning
 • Att barnen ska få en större förståelse för sin omvärld på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå

Mål

 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Målkriterier

 • Använda korrekta begrepp
 • Kunna förklara olika samband

Målet når vi genom att

 • Ge barnen verktyg att använda för att förstå sin omvärld
 • Ge barnen möjlighet att utforska genom olika lärprocesser
 • Ha föränderliga miljöer och olika aktiviteter
 • Pedagoger använder korrekta begrepp

 

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Syfte

 • Att lära barnen ta ansvar för sina val och handlingar
 • Att lära barnen att samarbeta och förstå andras perspektiv och olikheter
 • Att synliggöra den demokratiska processen

Mål

 •  Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet i dem

Målkriterier

 • Samarbetar i olika aktiviteter med olika personer
 • Kunna sätta ord på den demokratiska processen
 • Ta ansvar för sina handlingar

Målet når vi genom att

 • Ta med barnen under reflektion, planering och utvärdering
 • Ge barnen möjlighet att vara med och påverka sin dag i samlingen genom demokratiska processer
 • Dela in barnen i mindre grupper för att ge möjlighet till att samarbeta på olika sätt med olika personer
 • Utföra rollspel och ha diskussioner om handlingar och konsekvenser