Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Salvia ht 20

Skapad 2020-09-18 14:23 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Genom möte med olika figurerna från Bamse ska barnen få prova på olika tekniker att skapa dessa figurer. Brum kommer att hjälpa oss.

Innehåll

Var är vi? Syfte/ nuläge

Barnen ritar mycket med tuschpenna och färglägger ofta kopieringar. 

Barnen ber om att få leka dansstopp och vill ibland lyssna på musik och dansa i grupp. 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi arbetat med området) 

Vi vill genom skapande i ateljén låta barnen få prova på olika tekniker för att skapa bilder. Vi vill utvidga deras skapande förmåga till olika tekniker. Vår förhoppning är att barnen själva efter arbetet med denna planering ber om olika material och skapar med mer fantasi. 

Barnen ska utveckla sitt intresse för musik och dans och se vad detta kan användas till. 

Hur gör vi 

En efter en skapar vi de olika figurerna från Bamse. Vi börjar med de som representerar våra målkluster och ser vart detta leder oss. 
Det är en liten grupp barn som skapar men alla som vill får vara med när plats finns. Några av våra projekt kommer ta flera dagar andra går snabbare. 
I ateljén skapar vi genom att:

 • måla med vattenfärger
 • klistra med silkespapper
 • måla med olika typer av kritor
 • använda tyg och garn

Vi fyller på med fler tekniker efter hand som skapande sker och vi ser vart barnens intresse leder oss. 

Via vårt samarbete med kulturskolan får barnen möta undervisning i dans och musik och här får barnen möjlighet skapa figurerna genom dans, musik och drama.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: