Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-09-18 16:45 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Skriv här några aktiviteter som ni gör inom de olika områdena.

Vart ska vi?

När ni reflekterat över självskattningen i språk, skriver ni här vad ni vill se för förändring hos barngruppen och i ert arbete när detta arbete är färdigt.

Hur gör vi?

Skriv hör hur vi tänkt göra.

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: