Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela tillsammans högstadiet

Skapad 2020-09-18 17:42 i Hosiannaskolan Grundskolor
Spela i grupp
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi spelar musik tillsammans

Innehåll

Parallelt med det digitala musikskapandet går vi iväg i mindre grupper och spelar musik tillsammans. Vi avslutar momentet med att spela in gruppen och sedan utvärdera inspelningen tillsammans. 

Vi utgår från piano (ni kan vara upp mot sex stycken som spelar piano samtidigt) men för den som vill kan ni välja mellan: Trummor, bas, piano, gitarr och även sång.

 

Ackord vi kommer använda oss av och som vi gått igenom på lektionen:

ACKORD: C G D Em

 

Vi pratar om synkop och dess betydelse i detta sammanhang.

Vi lär oss lyssna på varandra och utvärdera vårt eget spel genom att efter en genomspelning sätta ord på vad som gick bra och vad som kan bli bättre.

Försök att höra hur hela ensemblen låter och försök att se din del i det hela och utvärdera vad som du tycker var bra och dåligt. Detta gör vi muntligt tillsammans.

 

Rytmer och ackord att öva på hemma:

Lyssna på låten för referens om ni glömt bort hur rytmen var. Kom ihåg att den kan gå i annan tonart beroende på vilken version ni lyssnar på.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Inspelning av låt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Ensemblespel inför examen

INSTRUMETSPEL & SÅNG

Du har spelat ett av nedanstående instrument. Du kan ha visat förmågor även i de andra instrumenten. Det syns i så fall i den generella matrisen. Här nedan syns endast det som visats på just denna uppgift
RYTMINSTR.
Du spelade inte slagverk på uppgiften
Du kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativ god tajming
Du kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
BAS
Du spelade inte bas på uppgiften
Du kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Du kan spela enkla basstämmor med god tajming
ACKORDINSTR.
Du spelade inget ackordinstrument på uppgiften
Du kan ackompanjera på ackordinstrument och byter ackord med visst flyt
Du kan ackompanjera på ackordinstrument och byter ackord med relativt gott flyt
Du kan ackompanjera på ackordinstrument med passande karaktär och byter ackord med gott flyt
SÅNG
Du sjöng inte på uppgiften
Du kan delta i gemensam sång & följer då med viss säkerhet rytm & tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång & följer då med relativt god säkerhet rytm & tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång & följer då med god säkerhet rytm & tonhöjd.

REFLEKTERA & UTVECKLA

REFLEKTERA
Du kan inte ge enkla omdömen om ditt eget och andras musicerande
Du kan ge enkla omdömen om ditt eget och andras musicerande
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt eget och andras musicerande
Du kan ge välutvecklade omdömen om ditt eget och andras musicerande
UTVECKLA
Du kan inte bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Du kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Du kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Du kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: