Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2020-09-18 18:46 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk och autveckla deras ordförråd och ordförståelse.

Innehåll

Undervisningsplanering Alfa-Beta

 • Vad ska läras ut? 

Språk Alfa-Beta. Vi vill väcka barnens nyfikenhet språk, kommunikation, genom att lyssna till högläsning samt samla om böcker. Vi vill fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk och utveckla deras ordförråd och ordförståelse. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

 • Vi pedagoger har ett uppdrag att hjälpa barnen att kunna utveckla sina språkförmågor. Barnen lär sig språk i samspel med sin omgivning. Lärvännen Alfa-Beta är med under de olika aktiviteter som riktar sig mot barnens språkutveckling. Vi pratar och samtalar mycket med barnen vid många tillfällen under en dag men vid ex en samling kan vi uppmärksamma barnen på veckodagarna, samt vilka som är närvarande, läsa sagor och mycket rim och ramsor.

  Vi jobbar även mycket med TAK, tecken- och bildkommunikation. Runt om på förskolan finns bilder och tecken som hjälp för barnen i deras kommunikation.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 • Alla barn på avdelningen, 1-3 år. 
 •  
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Vi kommer dokumentera i Unikum samt genom att fotografera för att synliggöra lärande processen.  

 • Vad är målet med undervisningen? 

  Vi vill väcka barnens nyfikenhet för språk och kommunikation samt intresse för böcker. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: