👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2020-09-19 00:09 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla barn på avdelning Ugglan ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Undervisningsplanering Ute-Ugo

 • Vad ska läras ut? 
  Alla barn på avdelning Ugglan ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, skog samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

 • Varför? 
  Vi vill väcka nyfikenhet för växter och djur och dess behov.m

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Ute-Ugo presenteras på samlingen. Sedan dyker Ute-Ugo upp vid behov samt vid promenader, utflykter och andra uteaktiviteter. 

  Genom lärvännen Ute-Ugo får barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter. 

  Ute-Ugo berättar om roliga lekar utomhus, platser att besöka utomhus samt berättelser om hur man tar hand om sin miljö och sin skog.

  Vi nyttjar vår lärplatta för att kunna skapa ett samband mellan praktik och teori - söka information om djur och natur samt olika experiment. Vi använder oss även av lärplattan för att titta på kartor och lära oss om hur närområdet ser ut.n

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Barn/pedagoger använder tillsammans lärplattan för att dokumentera och reflektera.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 
  Undervisningen sker för alla barn på avdelningen och anpassas utefter barnens behov och förmåga.
 • Vad är målet med undervisningen?
  Att känna till sin närmiljö och vilka djur som finns.

 • Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera
  Förskollärare ansvarar för att se till att undervisningen, planeringen, dokumentationen genomförs - varje pedagog ansvarar för genomförandet av aktiviteterna, dokumentationen/reflektionen och undervisningen. Planeringen utförs i arbetslag med förskollärare som ansvarig. 

 • Vad är målet med undervisningen? 
  Målet är att väcka och fördjupa intresset och kunskapen kring ämnet Natur i dess omfattning. Varje barn ska få förutsättningar att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika, tekniker, material och redskap.