Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5 - Beta Kapitel 2

Skapad 2020-09-19 14:10 i Victoriaskolan Grundskolor
Matematik år 5 - Beta Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Beta kapitel 2 handlar om "De fyra räknesätten". Du kommer ha möjligheterna att bli säkrare på: hur tal i decimalform kan användas i vardagliga situationer, metoder för beräkningar med tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.

Innehåll

 • På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?
 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • Metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna.
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • Täljare
 • Nämnare
 • Decimalform
 • entalssiffra
 • tiotalssiffra
 • hundratalssiffra
 • tiondelssiffra
 • hundratalssiffra
 • avrunda
 • överslagsräkning

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Efter kapitel två kommer jag att hålla i ett prov som summativt sammanfattar dina kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: