Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hablar de lo que ha pasado.

Skapad 2020-09-19 14:03 i Färsingaskolan Sjöbo
Hablar de lo que ha pasado – Att prata om sådant som har hänt, men fortfarande är aktuellt här och nu.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde får du lära dig att prata om sådant som har hänt, men som fortfarande är aktuellt här och nu. Du får lära dig berätta om vad du till exempel gjorde i morse, i helgen eller under sommaren. Grammatiken handlar om att lära sig använda perfektformen, som är likadan som i svenskan, till exempel "Jag har arbetat" = "Yo he trabajado". Vi ska också arbeta med bindeord som y (och), también (också) och además (dessutom) vilka hjälper till att skapa flyt i texten.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 • att kunna berätta om vad du har gjort, till exempel i morse, igår, i helgen eller under sommaren
 • att veta hur du konstruerar perfekt och kunna använda formen i tal och text.

Undervisning - arbetssätt

Vi ska träna förmågan 

 • att kommunicera om dåtid
 • att sammanhängande berätta om det som har hänt

Hur ska vi träna?

 • Noggranna gemensamma genomgångar av nödvändiga språkliga färdigheter, framför allt pretérito perfecto (perfekt):
  jag har arbetat = (yo) he trabajado
 • Individuella skriftliga uppgifter gemensamma för alla
 • Differentierade uppgifter i olika svårighetsgrad

Elevinflytande

 • låta eleverna berätta om saker ni själva väljer. 
 • differentierade övningsuppgifter och differentierad bedömningsuppgift.
 • använda exit tickets för att veta hur eleverna upplever undervisningen och sitt eget lärande
 • att använda informationen i exit tickets i planeringen av kommande arbetsområden

 

Bedömning

 • Muntlig eller skriftlig berättelse med valfritt innehåll i dåtid.
 • Redovisningen differentieras utifrån eget val:
  • skriftlig inlämning
  • video
  • audio
  • redovisning inför klassen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9

Matriser

M2
Hablar de lo que ha pasado

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att kunna berätta om det som har hänt men fortfarande är aktuellt här och nu
Du kan ännu inte berätta om det som har hänt i dåtid.
Du kan med någon enstaka mening berätta om det som hänt i dåtid.
Du kan med flera meningar berätta relativt sammanhängande om det som har hänt i dåtid.
Du kan med flera meningar berätta sammanhängande med flyt om det som har hänt i dåtid. Du använder ibland bindeord som exempelvis y, también och además.
att kunna använda pretérito perfecto (perfekt) på spanska
Du är ännu inte säker på hur du konstruerar perfekt på spanska.
Du kan vissa perfektformer.
Du kan oftast använda perfektformen korrekt.
Du använder perfektformerna obehindrat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: