Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guten Apetit! v.42-v.48

Skapad 2020-09-19 14:19 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu ska du lära dig ord och fraser som har med mat och dryck att göra. Du lär dig berätta vad du gillar och vad du inte tycker om samt att resonera om hälsosam mat. Du lär dig fraser för att handla mat i affärer eller på olika matställen. Vidare lär du dig uttrycka talen från 100‒1000. Du får även tillfälle att lära dig en del om tyska specialiteter samt att jämföra tyska matvanor med de svenska.

Innehåll

Mål för arbetsområdet och det du ska kunna

 

 • Kunna berätta vad du gillar samt vad du inte tycker om att äta och dricka

 • Kunna samtala om måltider och hälsosam mat

 • Kunna fraser för att beställa mat på en restaurang

 • Kunna använda artiga fraser

 • Kunna talen 100‒1000

 • Kunna upptäcka likheter mellan språk samt mönster i språket

 • Känna till några strategier för att bygga ut, variera och förbättra ditt språk

 • Känna till några strategier för att förbättra din förståelse

 • Bekanta dig med några tyska specialiteter samt göra jämförelser mellan tyska och svenska matvanor

 

Undervisning, arbetssätt och aktiviteter

 

När du arbetat igenom avsnittets första fem delar i vår bok Tyska 6-9 med hörövningar, dialoger och kortare texter kan du ta dig an de längre texterna under Lesen. Du kan repetera och fördjupa dig i avsnittets grammatik i Sprachlabor, språklabbet, och du hittar ytterligare övningar och självrättande tester under Extra och Test. I Checkliste, checklistan, kan du göra en självbedömning av hur väl du lärt dig de olika momenten iEinheit 7 Guten Appetit!

 

Eftersom språkinlärning fokuserar på kommunikation så är det viktigt att du i de flesta övningarna diskuterar med eller arbetar tillsammans med någon annan, vilket också gör lärandet roligare.

 

Elevinflytande

 

Har du förslag på hur vi ska arbeta? Tala gärna om det!

 

Bedömning

En läsförståelseuppgift på tyska med innehållsfrågor.

En muntlig uppgift: att kunna beställa mat på en restaurang på tyska.

En skriftlig uppgift: att beskriva en favoritmeny bestående av en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt på tyska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  M2Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 •  M2Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 •  M2Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • Centralt innehåll

 •  M2  4-9Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 •  M2  4-9Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 •  M2  4-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 M2  4-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Guten Apetit!

Guten Apetit!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig framställning
När du pratar och beställer på tyska kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du pratar och beställer på tyska kan du uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Om du kör fast kan du med lite guidning använda någon strategi för att kunna fortsätta prata och beställa.
När du pratar på tyska och beställer kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Om du kör fast kan du använda någon strategi för att kunna fortsätta prata och beställa samt få fram det du vill ha sagt och vill beställa.
När du pratar och beställer på tyska kan du uttrycka dig tydligt med ord, fraser och meningar samt anpassat till syfte, mottagare och situation. Om du kör fast kan du använda olika strategier för att kunna fortsätta prata och beställa samt få fram det du vill ha sagt och det du vill beställa.
Skriftlig kommunikation
När du skriver kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande.
Läsa och förstå
När du läser förstår du vissa delar av texten och/eller enstaka tydliga detaljer.
När du läser förstår du det mest väsentliga av innehållet.
När du läser förstår du det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
När du läser förstår du helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: