Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2020-09-19 15:09 i Gottsta skola Norrtälje
Planering av området växter och djur
Grundskola 5 Biologi
Vad finns det för olika växter och djur och hur fortplantar dom sig? Hur kan man skilja dom från varandra och hur tar dom hjälp av varandra? Det och lite till kommer du att få lära dig i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Den ska även ge eleverna kunskaper om biologiska samband samt förtrogenhet med biologins begrepp, så att de kan använda dessa begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. 

Centralt innehåll: 

 • Djurs, växters och andra organismers liv. 
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Pollinering. 

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

 • känna till vad biologisk mångfald är.
 • känna växtgrupperna: svampar, blommor och träd.
 • kunna ge exempel på 2 växter från varje växtgrupp.
 • kunna svamparnas och blommornas delar.
 • känna till hur frön sprids och hur växter fortplantar sig.
 • känna djurgrupperna: fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar, insekter och däggdjur.
 • kunna ge exempel på 2 djur från varje djurgrupp.
 • kunna fiskens, fåglarnas och insekternas delar.
 • känna till groddjurens och insekternas livscykler.
 • kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan olika växtgrupper och djurgrupper.
 • kunna sortera och gruppera olika växter och djur utifrån vilken grupp de tillhör.
 • kunna läsa en faktatext eller läromedelstext och ta ut viktig information ur den.

Undervisning:

För att du ska ha möjlighet att uppnå lärandemålen kommer vi att:

 • Ha lärarledda genomgångar
 • Titta på filmer
 • Diskutera filmer och olika texter
 • Läsa texter ur bl.a boken Puls biologi
 • Arbeta med olika uppgifter både skriftligt och muntligt. 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • kunskapskraven, förmågorna och de lärandemål som tillhör området växter och djur. Under varje lektion så kommer jag att titta på hur du jobbar, resonerar, hittar fakta, kommunicerar, samt har förståelse för och använder biologiska begrepp på rätt sätt.
 • ett skriftligt prov i slutet av området.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: