Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att mäta och jämföra volym

Skapad 2020-09-19 16:14 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
I detta område kommer du att få lära dig om volym. Volym används när vi vill veta hur mycket som får plats, tillexempel: Hur mycket vatten får plats i din vattenflaska? Vi kommer att lära oss om vad volym är, hur vi kan mäta med det och med vilka enheter vi mäter det med.

Innehåll

Lärandemål:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Målet med detta tema är att lära oss hur vi använder oss av volym och hur vi kan beräkna ett föremåls volym.

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

 • att kunna mäta med liter- och decilitermått.
 • att kunna jämföra volymen mellan olika föremål, vilket rymmer mest/minst?
 • att kunna uppskatta ett föremåls volym.
 • att kunna beräkna ett föremåls volym.

Undervisningens innehåll:

 • Genomgång om vad volym är, vad enheterna heter och hur vi använder oss av volym.
 • Praktiskt övning där vi uppskattar föremåls volym och jämför liter och deciliter.
 • Prima matematik 3A, s.52-54.

Material:

 • Liter och deciliter mått.
 • Prima matematik boken.

Begrepp:

 • liter
 • deciliter
 • mått
 • enhet
 • föremål
 • uppskatta
 • beräkna 
 • jämföra

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 • Du ska visa att du kan mäta olika föremåls volym med liter eller deciliters mått.
 • Du ska visa att du kan jämföra volym mellan olika föremål.
 • Du ska visa att du kan uppskatta volym genom att gissa vad olika föremål rymmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: