👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-09-19 17:11 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 1 – 3 Svenska
För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra genom att bland annat lära känna fem "läsfixare" - fem olika karaktärer som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter.

Innehåll

Syfte

Att träna läsförståelse med hjälp av fem tydliga strategier;

-  förutspå handlingen / ställa hypoteser

-  reda ut oklarheter

-  ställa egna frågor till / om texten samt svara på frågor på raden, mellan raderna och bortom raderna

-  skapa inre bilder

-  sammanfatta texten med egna ord

Centralt innehåll

Konkreta mål

Eleven ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna vid läsning av olika typer av text:

–        att förutsäga (Spågumman)

–        att ställa frågor (Reportern) samt svara på frågor på raden, mellan raderna och bortom raderna

–        att utreda oklarheter (Detektiven)

–        att sammanfatta (Cowboyen)

–        att se inre bilder (Konstnären)

Eleven ska kunna berätta om textinnehållet muntligt.

Eleven ska kunna resonera kring textens budskap och koppla det lästa till egna erfarenheter och åsikter.

Undervisning

 

  • Vi kommer att presentera och träna på en läsfixare i taget.

  • Vi kommer att arbeta med läsfixarna i samband med texter vi läser i skolan.

  • Vi kommer att träna på att ställa frågor på, mellan och bortom raderna.

  • Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt, dock främst muntligt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • att du muntligt eller skriftligt kan förutspå i texter.

 • att du frågar/tar reda på vad ord de inte förstår betyder.

 • att du kan ställa frågor till en text.

 • att du kan delge andra om de inre bilder du får när du lyssnar på texter.

 • att du kortfattat kan sammanfatta en text.

 • att du är aktiv i textdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3