Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse ht 20

Skapad 2020-09-19 19:24 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att barnen får tillgång att öva motorik och rörelse i olika former på olika platser som skogen, rörelserummet och på gården.

Innehåll

Mål

Utvecklar sin förmåga att leka och lära 

Utvecklar tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Bakgrund

Vi vill ge barnen chans att öva rörelse på olika underlag och olika platser för att gynna deras motoriska förmåga och ge dem positiva upplevelser. Barn behöver röra på sig för att kunna tillgodose sig annan kunskap och för sitt välbefinnande. 

Arbetssätt/Undervisning. 

Vi gör det möjligt med rörelse flera ggr i veckan för att vi tycker att det är viktigt.

 

Uppgifter

Vi går i skogen.

Olika aktiviteter i rörelserummet som Babblargympa och hinderbana.

Rörelse utomhus till musik

Styrda utelekar tillsammans med barnen som ”Kom alla mina små barn”. 

yoga 

Vi pratar om hälsa och välbefinnnade 

 

 

 

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter vi gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: