👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknaden åk 9 Clio ht-20

Skapad 2020-09-20 13:25 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
När du slutar grundskolan kommer du antagligen att fortsätta vidare till gymnasiet. För en del är gymnasievalet lätt, det är bara ett delmål på vägen mot deras planerade framtida yrke. Kanske blev de inspirerade som barn av någon vuxen i sin närhet och bestämde sig redan då vad de ville arbeta med senare i livet. Men för de allra flesta är det inte så lätt att välja. I detta arbetsområde ska du få titta närmare på vilka möjligheter som finns när det gäller yrkesval och att studera vidare. Du kommer även att få lära dig om hur arbetsmarknaden fungerar och hur den förändras.

Innehåll

Tid:

Lektioner under vecka 39-41

 

Arbetssätt:

Vi har genomgångar i helklass.

Du arbetar individuellt och ibland i par/grupper. Texter och övningar hittar du i Clio under arbetsområdet "Arbetsmarknad"

Det här ska du kunna när kursen är avklarad:

·       Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp som till exempel arbetsmarknad och arbetsrätt.

·       Du kan redogöra för regler och villkor från arbetslivet.

·       Du kan ge exempel på hur arbetsmarknaden förändras under de senaste hundra åren, exempelvis genom digitalisering.

·       Du kan ge exempel vad olika utbildningar och yrken innebär och du vet hur du kan hitta information om dem.

 

 

Så här får du visa dina kunskaper:

Du arbetar med texter och övningar på Clio och du deltar aktivt i diskussioner på lektionerna.

Du gör  en muntlig presentation av ett yrke inför en grupp av klasskamrater. 

Du gör ett kortare skriftligt test på faktakunskaper den 23/10.

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav SO/samhällskunskap åk 7-9 för arbetsområdet Arbetsmarknaden

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.