Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema höst

Skapad 2020-09-20 17:15 i Söraskolan Österåker
Du kommer få lära dig om vad som händer med djur och växter i naturen under hösten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Under hösten får träden vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Du kommer få lära dig:

 • vad som händer med träden på hösten.
 • beskriva hur man känner igen hösten.
 • vad några olika djur gör på hösten.
 • namnet på några olika träd.
 • namnet på några olika svampsorter.
 • namnet på några av svampens olika delar.

Arbetssätt:

 • studerar träd och löv i närmiljön.
 • undersöka och studerar svampar.
 • läsa texter och titta på bilder.
 • titta på filmer
 • skriva i våra NO-böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema Höst

osäker
säker
Kan beskriva vad som händer med träden på hösten.
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Känner till några saker som förändras i naturen när hösten kommer.
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan nämna några saker djur gör på hösten inför vintern.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Känner till några vanliga svenska träd.
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan namnet på några av våra vanligaste svampar.
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan nämna en svamps beståndsdelar.
 • NO  1-3
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: