👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallens utbildning och undervisningsplan VATTEN

Skapad 2020-09-20 18:20 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Drip drop drip drop …

Innehåll

Kristallens Utbildningsplan (Projektplan) VATTEN

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Syftet med projektet är att skapa en relation till vatten och intresse för naturen. Genom den här relationen och nyfikenheten till liv har vi förhoppningar om en mer hållbar framtid.

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vi ser dagligen att barnen är intresserade av vatten. De dröjer sig kvar vid handfatet, plaskar och leker med saker de har plockat med sig själva, de älskar när det blir skum av tvålen. Även ute söker sig barnen till vattenpölar, plaskar, geggar och utforskar vatten.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Genom att samtala, ställa frågor, argumentera, läsa böcker, lyssna på sagor mm. 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen ska få möjlighet att experimentera, utforska vattnets egenskaper och former, utforska med alla sinnen, få upplevelse av rörelse, form och färg. Barnen ska få möjlighet att utveckla en hållbar relation till vatten och naturen genom sin nyvunna kunskap.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

30: Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?


Under hela veckan, planerade och spontana aktiviteter.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att sätta upp bilder som har med vatten och vattenlivet att göra. Vi kommer att skapa ett vattenlandskap och till det kommer vi att behöva skapande/förbruknings material. Med tanke på hållbar utveckling kommer vi att använda oss av återvinnings material.

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Barnen kommer att få samtala, argumentera, diskutera, komma med förslag mm. Vi kommer att introducera nya begrepp och även använda vardagliga ord ex. rinner, droppar, öser, porlar, duggar, blött, vått, kallt, varmt, flyter, sjunker mm.  

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barnen kommer att delta i olika aktiviteter, i små grupper. I vissa sammanhang ex samling kommer även hela gruppen delta.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi kommer att dokumentera projektet genom att fota, spela in videoklipp på aktivitet. En del dokumentation sätter vi upp på väggen för att kunna reflektera tillsammans, en del kommer vi att lägga ut i våra lärloggar. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Lärloggar på olika aktiviteter.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer att börja projektet genom att gå på vattenjakt: var finns det vatten på förskolan och i närområdet? Vi kommer att utforska vatten med våra sinnen: hur ser vatten ut, hur smakar vatten, hur låter vatten, hur känns det, hur luktar det. Vi kommer att utforska vatten i olika former (flytande, fast och gas) och utforska vattnets densitet och ytspänning. Vi kommer att stimulera och utveckla barnens språkutveckling genom att läsa böcker, sjunga sånger som har med vatten att göra, använda olika naturvetenskapliga termer och begrepp i vårt experimenterande. Barnen kommer att kunna diskutera och reflektera om sina upplevelser, berätta om sina iakttagelser och beskriva förändringar, ställa hypoteser och göra förutsägelser. Vi kommer att lära oss ordet vatten på olika språk. Vi kommer att jobba med skapande aktiviteter och tillverka ex. sånglåda och sångfiskar, skapa vattenlandskap med vattendjur med momentmetoden mm. Genom att leka med vatten kommer barnen att få möjlighet att uppleva volym, att ösa, hälla, bubbla, blåsa mm.

Vi vill även uppmärksamma barnen för vattnens roll för allt levande inklusive oss människor. 

Förslag på experiment:

 • flyta - sjunka
 • vatten - is- ånga
 • blåsa bubblor och blåsmålning
 • paddelbåt, svampbåt mm
 • vattenhjul
 • färga papper

 

Förslag på sånger:

 •  Vatten, vatten bara vanligt vatten
 •  Imse vimse
 •  En liten båt
 •  Här sitter vi och ror
 •  Liten anka
 •  Grodsånger
 •  Kulen natt mm
 •  Baby Shark 

Förslag på böcker, sagor:

 •  flanosagor
 •  faktaböcker 
 •  Totte badar
 •  Max balja
 •  Pollyglutt böcker

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18