Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Från frö till frö

Skapad 2020-09-20 17:52 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Följa en växts livscykel från frö till frö.
Grundskola 4 Biologi
Vi ska följa en växt från frö till frö genom att du själv kommer att så och förhoppningsvis skörda din egen planta. Du ska sköta om din växt och lära dig vad den behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om samspelet i naturen mellan växter och djur. Projektet avslutas med att du tillsammans med en klasskamrat ska göra en plansch där du får chans att visa dina kunskaper som du lärt dig inom området.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Växtens betydelse i näringskedjor och som ekosystemtjänst.

 • Frö och blommans delar, samt växternas anpassningar till olika livsmiljöer.

 • Systematiska undersökningar av fröer och plantor.

 • Pollination

 • Växternas användning och påverkan av människan, livsvillkor och syn på naturen.

 • Forskares upptäckter, ex. Linné och Darwin.

 • Dokumentation av undersökningar

Det här ska du lära dig:

  • Utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

  • Förklara hur fröer gror.

  • Förklara fotosyntesen.

  • Förklara pollinering.

  • Förklara hur växterna samspelar med andra organismer, t.ex. när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

  • Beskriva vilken nytta växterna har för människan.

  • Berätta om någon vetenskaplig upptäckt och hur det har påverkat människan levnadsvillkor och syn på naturen.

  • Utveckla dig i att samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen.

Så här ska vi arbeta:

 • Genomföra undersökningar.

 • Plantera fröer och följa utveckling från frö till frö. 

 • Dokumentation av undersökningar.

 • Läsa texter

 • Titta på filmer.

 • Diskussioner i grupp och helklass.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Hur väl du kan:

 • planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering.

 • jämföra egna och andras resultat.

 • dokumentera undersökningarna i text och bild.

 • förklara hur fröet gror, plantan växer med hjälp av fotosyntesen.

 • Beskriva  hur växterna samspelar med sin omgivning i olika situationer, ex. vid fröspridning eller pollinering.

 • beskriva vilken nytta människan har av växter och hur det påverkar växternas livsvillkor.

 • berätta om någon vetenskaplig upptäckt som har påverkat människan. 

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
   Bi
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
   Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
   Bi
  • Centralt innehåll
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
   Bi  4-6
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
   Bi  4-6
  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
   Bi  4-6
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
   Bi  4-6
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
   Bi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
   Bi  E 6
  • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
   Bi  E 6
  • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
   Bi  E 6
  • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
   Bi  E 6
  • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
   Bi  E 6
  • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
   Bi  E 6
  • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
   Bi  C 6

  Matriser

  Bi
  Frö till frö åk 4

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Undersökningar
  Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
  • Bi  A 6
  • Bi  A 6
  Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt med lite stöttning.
  Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt.
  Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt.
  Dokumentera undersökningar
  Skriver och ritar om undersökningarna
  • Bi  A 6
  Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
  Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
  Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
  Ekologiska samband
  Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
  • Bi  A 6
  • Bi  A 6
  Jag kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i mina förklaringar.
  Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några av biologins begrepp.
  Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
  Jämför sina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader
  • Bi  A 6
  Jag kan jämföra min växt med någon annans och enkelt berätta om skillnader och likheter.
  Jag kan jämföra min växt med någon annans och berätta om skillnader och likheter.
  Jag kan jämföra min växt med någon annans och berätta om skillnader och likheter på ett utförligt sätt.
  Naturvetenskaplig upptäckt
  • Bi  A 6
  Jag kan berätta om en vetenskapsman och vad han gjort, ex. Carl von Linné.
  Jag kan berätta om en vetenskapsman, vad han gjort och hur det har påverkat människan och samhället, ex. Carl von Linné.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: