Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-09-20 19:20 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer att lära om vår kropp, om andning, blod, matens väg osv.

Innehåll

Syfte.

Syftet med undervisningen i ämnet biologi är att utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva.

Mål:  att lära om människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan med andra organ.

Följande organsystem kommer ni att få lära kring:

 • Matspjälkningen.
 • Kroppens energitillförsel.
 • Andningen.
 • Blod och hjärta.
 • Reningsverken i kroppen.
 • Musklerna.
 • Skelettet.

Undervisningen:

Vi kommer att arbeta med hjälp av instruktioner via datorn. Ni kommer att få arbeta framåt i egen takt, tillsammans med kamrat, då ni kommer att få läsa faktatexter och sedan på olika sätt arbeta med innehållet. Det blir frågor på texten, arbete med Aktivitetsbok, filmer, samtal och diskussioner, etc.

Bedömning:

Bedömning kommer att göras under arbetets gång och det eleverna presterar då. En slutuppgift där eleverna visar vad de lärt bildar också underlag för en bedömning i matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

🟥
🟧
🟨
🟩
Kunskaper om människokroppen.
Ej nått upp till målet.
Eleven har grundläggande kunskaper om människokroppen och visar det genom att beskriva olika organ och deras funktion med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har kunskaper om människokroppen och visar det genom att beskriva olika organ och deras funktion med användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om människokroppen och visar det genom att utförligt beskriva olika organ och deras funktion med god användning av biologins begrepp.
Se samband i människokroppen
Ej nått upp till målet.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang kring kroppens funktion kan eleven till viss del relatera till några samband mellan olika organ i människokroppen.
I resonemang kring kroppens funktion kan eleven relatera till några samband mellan olika organ i människokroppen.
I utvecklade resonemang kring kroppens funktion kan eleven relatera till samband mellan olika organ i människokroppen.
Samtala och diskutera.
Ej nått upp till målet.
Eleven kan till viss del samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och kroppsliga funktioner genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som delvis för samtalen framåt.
Eleven kan till stor del samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och kroppsliga funktioner, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och kroppsliga funktioner på ett utvecklat sätt, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen framåt och delvis fördjupar dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: