Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text åk 5

Skapad 2020-09-20 23:10 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 5 Svenska
I SO och No läser man förklarande texter som förklarar varför eller hur något sker. I detta arbetsområde får du lära dig hur man skriver förklarande texter.

Innehåll

Innehåll 

Efter arbetsområdets slut ska du lära dig: 

 • Hur förklarande texter är uppbyggda.
 • Att använda beskrivande verb och sambandsord.

Arbetssätt

Under lektionerna kommer du att få:

 • Läsa och analysera texter enskilt, i grupper och i helklass. 
 • Läxor och förhör.

Bedömning 

Du kommer att bedömas:

 • skriftligt på hur du skriver dina förklarande texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande text åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva egna texter
Du kan skriva texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva förklarande texter
Du kan skriva förklarande texter med enkla beskrivande verb och du kan använda sambandsord på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt skriva förklarande texter med väldigt bra beskrivande verb och du kan använda sambandsord på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: