👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2020-09-20 22:49 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 1 Musik
Vi kommer tillsammans att sjunga och dansa samt lära oss olika instrument. Kulturskolan kommer till oss och lär oss sånger kopplade till barnkonventionen.

Innehåll

 

Detta kommer vi att arbeta med:

Under läsåret i årskurs 1 kommer vi tillsammans med kulturskolan arbeta med sånger kopplade till barnkonventionen. Vi kommer att arbeta med sångtexter för att få en förståelse för dess innehåll samt att utöka vårt ordförråd. Du kommer även att lära dig några instrument och hur de låter. Du kommer att lära dig enkla danssteg till inspelad musik. Vi kommer att sjunga sånger från olika teman och högtider samt några vanliga psalmer samt vanliga barnsånger. Du kommer att lära dig några vanliga musikaliska begrepp samt rytmer. 

 

Bedömning:

Du skall vara aktiv på lektionerna och delta i sång och dans samt vara med i diskussioner och arbetsmoment som vi gör. Du skall efter bästa förmåga samspela med andra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3