👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport

Skapad 2020-09-21 07:44 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Bollsport

Innehåll

Lekar, spel och idrotter.

Rörelse: Bollspel

Vi kommer under veckorna 40- 43 att arbeta inom området bollsport. 

V.41 Badminton

V.42 Fotboll (IUG)

V.43 Badminton/volleyboll.

Vi kommer fokusera på rörelse, teknik och spelförståelse. Vi kommer att arbeta individuellt, i par och i grupp.

Varje lektion kommer att startas upp med en samling där vi går igenom vad, hur och varför vi ska arbeta med denna idrott. Samlingen följs sedan upp med en uppvärmning, där vi värmer upp de delar av kroppen som vi vidare kommer att använda under lektionen. Sedan kommer vi att öva de tekniker som finns inom respektive idrott för att vidare avsluta lektionen med en spelliknande övning.

I skolan ska vi träna på aktiviteten så att alla kan vara med och delta. Fokus ligger på att kotrollera bollen, kunna dribbla och föra bollen framåt, spelförståelse och rörelseschema på planen, samt att föra spelets idé framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bollsport och bollekar

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
1
2
3
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Du kan prata om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.