👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2020-09-21 08:45 i Edsta förskola Hudiksvall
Förskola
Språkundervisningen på Edsta förskola.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:språket

Tidsperiod: augusti- december 2020

Förskolans namn: Edsta förskola

Grupp: Tall kotten

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 21/9

 

Vilket innehåll ska behandlas? 
Babblarna för barnen 1-2,5 år.

Före Bornholm för barnen 2,5- 5 år

Snick och snack barnen som är 5 år.

Vi kommer att jobba med sagor, berättelser, rim, ramsor och sånger.

Vi kommer att arbeta med bokstäver, från vår första bokstav till alfabetet beroende på barnets intresse.

Vi kommer att arbeta med att ha en dialog med barnen och att barnen får berätta om vad de är med om.
-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen ska få ett rikt språk, få ett stort ordförråd. Vi vill att barnen ska använda språket till att argumentera och föra fram sina tankar och vad de vill.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Barnen 1-2 år jobbar med Babblarna på sin språksamling.

Barnen 3-5 år jobbar med Före Bornholm på sin språksamlingen.

Vi dokumenterar både genom bild, film, text vad barnen gör och vad de lär sig. Barnen är med genom att de tar bilder, väljer bilder vi ska använda i dokumentationen.

Alla i arbetslaget är ansvarig.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi dokumenterar med kommunens dokumentationsmallar. Vi använder bilder så att barnen kan se sitt lärande. Vi använder oss av Unikum så att föräldrar kan se sitt barns lärande.Planeringen upprättad av:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18