👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ML 7-9 Kropp och hälsa, HT 2020, Thailändska

Skapad 2020-09-21 08:59 i Modersmålsenheten Österåker
Under hösten skall vi arbeta med kropp och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Ett temaarbete om kropp och hälsa. สุขภาพและร่างกายของเรา

Innehåll

Innehåll เนื้อหา

Vi kommer att diskutera om människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner. Till exempel var hjärtat sitter och vad det har för funktion.   เราจะพูดคุยเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ และอวัยวะต่างๆ ว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หัวใจอยู่ตรงไหน และมีหน้าที่อย่างไร

Vi kommer att prata om hälsa och hur man på bästa sätt håller sin kropp frisk och stark. Det kan handla maten vi äter, sömn och rörelse. 

นอกจากนี้เราจะพูดเกี่ยวกับว่าเราจะมีการดูแลร่างกายของเราอย่างไรให้แข็งแรง ซึ่งอาจจะพูดถึงอาหารที่เรากิน การนอน และการออกกำลังกายเป็นต้น

Undervisning

 • Vi skall måla upp en kropp i naturlig storlek och sätta upp på väggen. Där kommer vi att fylla på med information om kroppens organ allt eftersom vi arbetar.  เราจะเขียนรูปอวัยวะต่างๆ ในกระดาษและนำไปติดไว้ที่กระดาน จากนั้น ก็ดูว่ามีอวัยวะไหนบ้างที่นักเรียนแต่ละคนจะรับผิดชอบ และศึกษาการทำงานของอวัยวะนั้นๆ 
 • Se på film på studie.se om kroppen ดูวีดีโอเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะ รวมถึงโรคต่างๆ ด้วย
 • Hitta och läsa fakta texter om människokroppen och kroppsdelars funktioner på modersmål på nätet. หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
 • Skriva sammanfattning om fakta texter om människokroppen och hälsa. เขียนสรุปว่าอวัยวะแต่ละส่วนมีการทำงานอย่างไร
 • Eleven ska välja en del av kroppen för att presentera muntligt inför klassrum. นักเรียนจะนำเสนอหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้า
 • Berätta och diskutera sina erfarenheter om eleven har haft kontakt med vårdsystem i Sverige och i hemlandet samt jämföra hur liknar och skillnader.  นักเรียนเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการติดต่อกับสถานพยาบาลในประเทศสวีเดน และประเทศไทย แล้วเปรียบเทียบกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • Sammanfatta tema t.ex. vad har eleven lärt sig från tema, hur ska man ta hand om sin kropp osv.  สรุปว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานดังกล่าว
 • เล่น Kahoot  

 

Bedömning

Eleven kan berätta om människans kroppsdelar och deras funktion. 

นักเรียนสามารถเล่าเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่างๆได้

Eleven kan visa sin kunskap om hur man ska ta hand om sin hälsa med hjälp av skriv text och muntligt presentation.

นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตัวเอง ผ่านงานเขียน และการนำเสนอ

Eleven kan översätta ord och begrepp från svenska till modersmål.

นักเรียนสามารถแปลคำศัพท์จากภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทย

Eleven kan anpassa på sina texters innehåll.  

นักเรียนสามารถปรับงานเขียนของตัวเองได้

Uppgifter

 • Rita människors kroppsdelar

 • Titta på filmer och svara på frågorna

 • Skriva sammanfattning text om människokroppen och hälsa.

 • Presentation

 • Översätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9