Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Stormaktstiden 6A HT20

Skapad 2020-09-21 08:59 i Torpskolan Lerum
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden och Frihetstiden

Innehåll

Varför? Mål

Vi ska arbeta med stormaktstiden för att det är en viktig del av den svenska historien och därför finns med i den svenska läroplanen för skolan.

• Förstå tidsbegreppen stormaktstiden och frihetstiden samt vad de betyder

• Känna till viktiga personer under den här tiden (Gustaf II Adolf, Kristina,Karl X, Karl XII) och på vilka sätt de har framställts under åren • Känna till olika händelser (30-åriga kriget, slagen Poltava & Lund, snapphanekrigen)

• Känna till hur Sverige växte fram (landet, områden, städer, nya gränser) och om handeln med andra länder. Östersjöriket.

• Känna till om språket, kultur, samhällsklasser och statens framväxt och organisation

• Kunna berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag

• Se samband mellan dåtidens (kultur, traditioner, byggnader, städer) och dagens Sverige

 

 

Redovisning

Prov vecka 43

Veckorna inför provet kommer vi ha genomgångar, uppgifter och arbete med läroboken.

Sidorna 30-49 i läroboken.

Filmer som visas i undervisningen är: 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/historia/stormaktstiden/vad-hande-i-sverige-under-stormaktstiden-ak-4-6

 

Begrepp att kunna: 

Stormakt

Abdikera

Regera

Katolik

Protestant

Påve

Förmyndarregering

Underordna

Kron(prins)

Predikan

Indelt soldat

Indelningsverket

Reduktion

Karoliner

Skyttegrav

Bra grundfrågor till stormaktstidens Sverige.

- Varför blev Sverige en stormakt?

- Hur har stormaktstiden påverkat oss till nutid?

- Förklara varför stormaktstiden slutar

 

- Förklara hur Gustav II Adolf, Karl X, Kristina, Karl XI och Karl XII regerade Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Norden och östersjörikets Sverige

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Resonemang
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­ na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: