Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande Barret

Skapad 2020-09-21 09:04 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

- Det är viktig för barnen att lära sig ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

- De flesta avdelningar har inte haft hälsa i fokus.

- I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi uppmärksammat att risk för kränkningar ökar med stigande ålder. Ansvarstagande för sitt agerande i relation till kompisar och material tänker vi kan vara sammankopplat till barnets självkänsla och välmående. Våra observationer, tillsammans med forskning som visar att ohälsan bland barn ökar, ligger som grund för årets mål.

 

 

 

Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.


 

 


 

 

 

- Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupp och vad hälsa och välbefinnande kan vara (beskrivs under rubrikerna här nedan, dvs vilket område, vart är vi/vart ska vi och hur gör vi)

 

- I arbetet med att stärka barnens självkänsla kommer vi bl.a. utgå från böcker för att skapa diskussioner och reflektioner, så kallade boksamtal. 

Situationer som kan uppstå i utbildningen kan vi då på ett naturligt sätt koppla till böckerna/boksamtalen.

 

 

Vilket område ska vi jobba med?
En kortfattad beskrivning av området/projektet.

Vi ska jobba med barnens rörelse.

Var är vi & vart ska vi?

Vi vill integrera rörelse i barnens vardag på förskolan. Vi har uppmärksammat ett intresse hos barnen att röra på sig när vi är ute i skogen samt att dansa till olika typer av musik. 

Syftet med detta område är att barnen ska få röra på sig och ges möjligheter till att utveckla sin motorik. 

 
Hur gör vi?

Vi kommer att vara ute mycket i naturen och gå på promenader. Vi kommer även att ha dansbandsfredag (även andra dagar) och röra oss till rörelsesånger
Vi kommer att använda oss av det som finns ute i skogen och Spotify-listor med dansbandsmusik och rörelsesånger. 

Vi som pedagoger ska vara medforskande, närvarande och aktiva för att hjälpa och stötta barnen. 

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärloggar och reflektioner i unikum, samt sätta upp barnens dokumentation på väggarna. 

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn? 

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Vi tycker att hälsa och välbefinnande är en stor del av barnens vardag på förskolan. Vi anser att hälsan är väldigt lätt att inkludera i allt vi gör, det är något vi får gratis genom att vi är ute i skogen, går promenader, bygger kojor och dansar. Vi lyssnar och rör oss till rörelsesånger där barnen ska härma det som sägs. 

Det mesta har fungerat bra. Barnen har visat glädje och intresse i att exempelvis dansa och röra på sig, och de efterfrågar även själva att få dansa. 

Vi ser att de har utvecklat sin grov- och finmotorik. Vi kan gå längre promenader utan att orken tryter direkt.  Vi erbjuder och anpassar våra aktiviter för alla barn och utnyttjar våra inomhus- och utomhusmiljöer, och lokaler till fullo. 

Vi måste bli bättre på att dokumentera och reflektera i Unikum. 

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: