Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2020-09-21 09:34 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Är det något du har retat dig på under en längre tid? Är det något som gör dig glad eller riktigt arg? Du kommer att få läsa insändare som är en argumenterande text. Du kommer även att få skriva en egen insändare om ett ämne som engagerar dig. Du kommer att presentera din insändare för dina kompisar och leda en diskussion om det du har skrivit om.

Innehåll

Lektion 1

 • Genomgång av arbetsområde
 • Vad kommer att bedömas?
 • Vad är en insändare och vad är typiskt för den genrer? (struktur)
 • Vi läser två insändare om samma ämne och två svar på insändarna
 • Vi pratar om innehållet och strukturen - frågor s 76 Fixa texten 1

Lektion 2

Språket i genren

Övning "Språk" - s 77 i Fixa Texten 1

Lektion 3

Vi skriver en insändare tillsammans

Förbered din insändare:

1. Först behöver du välja ett ämne

Förslag på ämnen:

 • Förläng/förkorta sommarlovet
 • Gratis buss för alla
 • Mer idrott i skolan
 • Sovmorgon alla dagar
 • Kortare skoldagar

2. Samla fakta för dina argument

3. Samla argument

4. Skriv din insändare

Lektion 4 

Skriv din insändare

Lektion 5

Ge och få respons:

 • När du har skrivit ditt första utkast är det dags att arbeta med en kompis och ge samt få respons på texten. Du ska läsa kompisens insändare och tänka på de här sakerna:
 • Var i texten presenterar din kamrat sin åsikt?
 • Vilka ord använder kompisen för att skapa struktur och engagemang?
 • Lyft fram två saker i texten som du tycker är särskilt bra. Förklara varför du tycker att det är bra. Det kan vara språkligt eller om innehållet.
 • Ge förslag på något som du tycker att kompisen ska förbättra. Ge gärna förslag på hur kompisen ska förbättra.
 • Markera om det finns några stavfel, språkfel eller tempusfel som kompisen ska rätta till.

Skriv klart din insändare och lämna in för bedömning!

Lektion 6 - 7

Presentera det du har skrivit för gruppen

Du ska nu leda en diskussion. Du ska uttrycka din åsikt om ämnet och varför du tycker som du gör. Du ska få kompisarna att säga vad de tycker och varför. 

Bedömning:

 • Skriva insändare
 • Kamratrespons
 • Presentera och leda diskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: