👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandslottet Undervisningstillfälle ht20

Skapad 2020-09-21 09:37 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Musik och dans

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus musik och dans

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

bekanta sig med olika musikstilar och dansform

 

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

rytm, balans, kropp.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

musik och dans

 

 

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

hur känns det ?

vill du visa hur man dansar till denna rytm?

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

vi tror många kommer dansa och visar glädje

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

vi provar och ser hur långt vi kommer med Baio

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

vi tänkte de har visat intresse till musik och dans och därför provar vi nu dans och musik i olika stilar, så som balet, operah och lära känna olika instrument

 

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering: