👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion - brobygge

Skapad 2020-09-21 10:04 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Brobygge av sugrör
Grundskola 5 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer på vårt läger att lära oss vad som menas med hållbara konstruktioner. Diskutera olika val av material och vilka konstruktioner som är bäst lämpade för att bygga en bro.

Innehåll

Syfte med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att:

förstå och kunna en del om olika materials egenskaper. Vilka materialval är bäst för att bygga en bro som vi vill använda under många hundra år framåt i tiden.

Kunna berätta hur vi historiskt tidigare byggt broar och vilka materialval vi hade tillgång till då.

Att kunna göra en ritning för att förstå varför det är så viktigt att alla mått och detaljer ska finnas med.

 

Så här ska vi arbeta!

I grupp kommer vi att bygga den magiska triangeln och jämföra med andra modeller.

Planera och bygga en bro. Varje grupp har ett visst material att tillgå.

En ritning ska komplettera ert arbete.

 

Det här kommer att bedömas:

Hur ni dokumenterar och reflekterar - enskild uppgift

Ritning - Individuell och gruppuppgift

Presentation och test av bro - Gruppuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
HT-20 Tk åk 6 - Brobygge

Matris - Brobygge

E
C
A
Detta bedöms under brobygget.
 • Tk  E 6
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Detta bedöms i din planering.
 • Tk  E 6
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Detta bedöms under brobygget.
 • Tk  E 6
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och göra enkla fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och göra utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och göra välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Detta bedöms i din planering och din utvärdering.
 • Tk  E 6
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Detta bedöms i din planering och när du för loggbok.
 • Tk  E 6
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Detta bedöms fortlöpande under lektionerna
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö